Τύφλωση και Aνάγνωση

Διαβάζοντας με την αφή

19,82

N-id: 1095 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 320 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2005 ISBN: 960-431-956-6 Κωδικός Ευδόξου: 11386 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η απώλεια της όρασης ασκεί σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο εκτελεί διάφορες δραστηριότητες, λαμβάνει τις πληροφορίες και γενικότερα επικοινωνεί. Η εύρεση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας είναι ουσιαστική για την ανεξάρτητη διαβίωσή του. Στην κοινωνία μας, η ανάγνωση και η γραφή, ως σημαντικά μέσα επικοινωνίας, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ανεξαρτησίας. Για τα τυφλά άτομα η μπράιγ αντιπροσωπεύει την ικανότητα, την ανεξαρτησία και την ισότητα. Οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής της μπράιγ θα πρέπει να παρέχουν στους μαθητές με οπτική εξασθένιση την πρόσβαση στη γνώση, σε όλες τις περιοχές και στο ίδιο επίπεδο με τους βλέποντες συνομηλίκους τους.
Στο βιβλίο «Τύφλωση και Ανάγνωση – Διαβάζοντας με την αφή» διερευνώνται βασικά θέματα, που σχετίζονται με την ανάγνωση της μπράιγ και προτείνονται μεθοδολογίες για τη διδασκαλία της ελληνικής μπράιγ. Παρουσιάζονται οι κώδικες μπράιγ της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, οι κώδικες που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό, οι μέθοδοι γραφής και παραγωγής της μπράιγ, η αίσθηση της αφής, η ανάπτυξη της απτικής αντίληψης και η αντίληψη της μπράιγ μέσω της αφής. Αναπτύσσονται βασικά θέματα που αφορούν την αναγνωστική συμπεριφορά και τη σχέση της με τη βελτίωση της ταχύτητας ανάγνωσης. Γίνεται εκτενής αναφορά στον αναδυόμενο αλφαβητισμό και την προ-μπράιγ παρέμβαση και παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της μπράιγ ανάγνωσης, καθώς επίσης και οι βασικές μέθοδοι αναγνώρισης λέξης.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1ο: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Αρχικοί κώδικες γραφής και ανάγνωσης
 2. Η εμφάνιση του κώδικα Μπράιγ
 3. Η ανάπτυξη νέων συστημάτων με κουκίδες
 4. Ο «πόλεμος» των συστημάτων

Κεφάλαιο 2ο: Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΠΡΑΙΓ

 1. Το σύστημα Μπράιγ
 2. Η ελληνική Μπράιγ
 3. Οι κώδικες Μπράιγ που χρησιμοποιούνται διεθνώς

Κεφάλαιο 3ο: Η ΑΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

 1. Αφή και αντίληψη
 2. Η ανάπτυξη της απτικής αντίληψης
 3. Σχήμα, υφή και χωρικές σχέσεις
 4. Η αντίληψη της Μπράιγ

Κεφάλαιο 4ο: Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡΑΙΓ

 1. Η ανάγνωση με την αφή
 2. Η ταχύτητα ανάγνωσης της Μπράιγ
 3. Αναγνωστική συμπεριφορά
 4. Το ευανάγνωστο των Μπράιγ χαρακτήρων

Κεφάλαιο 5ο: ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. Η ανάπτυξη του αλφαβητισμού
 2. Γνωστική ανάπτυξη και ανάπτυξη των εννοιών
 3. Γλωσσική ανάπτυξη
 4. Κινητική ανάπτυξη
 5. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
 6. Η χρήση της ακοής και της αφής
 7. Εκπαίδευση και υποστήριξη της οικογένειας
 8. Χειρισμός των βιβλίων

Κεφάλαιο 6ο: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

 1. Προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ανάγνωσης
 2. Φωνημική συνειδητοποίηση
 3. Η ολική μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης
 4. Η μέθοδος της ολικής αναγνώρισης λέξης
 5. Η σύγχρονη κρίση του Μπράιγ αναλφαβητισμού

Κεφάλαιο 7ο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΞΗΣ

 1. Μέθοδοι προσδιορισμού λέξης
 2. Ολική αναγνώριση λέξης
 3. Ακουστική συνειδητοποίηση
 4. Δομική ανάλυση
 5. Αναλογικός προσδιορισμός λέξης
 6. Ενδείξεις από τα συμφραζόμενα

Κεφάλαιο 8ο: ΜΕΣΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 1. Μέθοδοι γραφής και εκτύπωσης της Μπράιγ
 2. Πολυσυσκευές