,

Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας

25,76

N-id: 1653 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 296 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2018 ISBN: 978-960-456-496-5 Κωδικός Ευδόξου: 68406178 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Έγχρωμη έκδοση

Στόχος του βιβλίου Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας είναι η παρουσίαση μιας αντιπροσωπευτικής σειράς πειραμάτων βιοχημείας που συγκαταλέγονται σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα αυτού.
Μέσω των πειραμάτων οι φοιτητές χημείας, βιολογίας, ιατρικής και βιοχημείας θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της βιοχημείας.
Ο σύγχρονος αυτός οδηγός περιλαμβάνει 20 διαφορετικές πειραματικές ενότητες και πάνω από 30 διαφορετικά πειράματα.
Πειράματα που είναι σχεδιασμένα με στόχο ο φοιτητής να μπορεί να αναλύει και να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε πολυδιάστατο επίπεδο.
Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στο αντικείμενο που μελετάται κάθε φορά, λεπτομερή θεωρία και εμβάθυνση στις αρχές και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση του αντίστοιχου πειράματος, καθώς και παρουσίαση του θέματος με μια πιο γενική μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω αναζήτηση και έρευνα.
Το πειραματικό μέρος είναι γραμμένο έτσι ώστε να βοηθά τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους φοιτητές με λεπτομερή περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας.
Οι πειραματικές διαδικασίες συμβαδίζουν με τα πρότυπα που έχουν τεθεί από καθηγητές χημείας τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και αναφέρονται σε δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους περιοδικών και βιβλίων χημείας.


Περιεχόμενα

Κανόνες ασφαλείας

 1. Παρασκευή και μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων
 2. Παρασκευή γαλακτωμάτων και ζελατινών
 3. Μελέτη αντιδράσεων οξειδοαναγωγής
 4. Ταυτοποίηση και διαχωρισμός αμινοξέων με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC)
 5. Aνίχνευση πεπτιδίων και πρωτεϊνών
 6. Εύρεση ισοηλεκτρικού σημείου πρωτεϊνών
 7. Σχηματισμός και ανίχνευση του πυροσταφυλικού οξέος και της ακεταλδεΰδης με μεταβολισμό της γλυκόζης από κύτταρα ζύμης
 8. Προσδιορισμός τρανσαμινασών στον ορό του αίματος
 9. Προσδιορισμός του φωσφόρου στον ορό αίματος
 10. Προσδιορισμός της ουρίας στον ορό αίματος
 11. Ενζυμική μελέτη της οξειδάσης της κατεχόλης
 12. Ημιποσοτικός προσδιορισμός αμυλάσης σε δείγμα ούρων
 13. Ενζυμική μελέτη της αμυλάσης
 14. Kινητική μελέτη της τυροσινάσης
 15. Απομόνωση και χαρακτηρισμός φυτικών χρωστικών
 16. Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός ανθοκυανινών
 17. Απομόνωση και χαρακτηρισμός της α-λακταλβουμίνης
 18. Aνοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ή Western blot
 19. Απομόνωση και μελέτη χρωμοσωμικού DNA από βακτήρια
 20. Μελέτη της επίδρασης περιοριστικών ενζύμων σε λDNA

Βιογραφικά σημειώματα
Σημειώσεις φοιτητή