Νικολακάκου Γεωργία Ν.

H Γεωργία Νικολακάκου απέκτησε πτυχίο χημείας τον Ιούλιο του 2017 από το Tμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ίδιου τμήματος στον τομέα της Φυσικοχημείας.
Τόσο ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια όσο και ως προπτυχιακή φοιτήτρια επιλέχθηκε ως βοηθός στο εργαστήριο Γενικής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Την περίοδο 2016-2017 εκπόνησε διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας – Εργαστήριο χημικών περιβαλλονικών διεργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα την «Μελέτη συμπλοκών ινσουλίνης με ιόντα ασβεστίου χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας με ηλεκτροψεκασμό και υπερηχητική εκνέφωση», η οποία βαθμολογήθηκε με «Άριστα».
Έχει συμμετάσχει σε μία πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων χημείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Στις επαγγελματικές της δεξιότητες συμπεριλαμβάνονται η γνώση χρήσης και οργάνωσης εργαστηριακών συνθηκών, μεθόδων χημικής σύνθεσης, μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης φασματοφωτομέτρου UV-Vis, αέριας και υγρής χρωματογραφίας, αναλυτών μάζας ESΙ-MS και SSΙ-MS, καθώς και φυσικοχημικών μεθόδων μελέτης πολυμερών.
Οι «Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας» είναι το πρώτο της βιβλίο.

Βιβλία του Συγγραφέα