Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Α.

Ο Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος απέκτησε πτυχίο στη Χημεία τον Ιούλιο του 2014 με βαθμό «Άριστα, 9,30/10,0», τον μεγαλύτερο βαθμό από την ίδρυση του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εκπόνησε πρακτική άσκηση στο εργαστήριο Βιο­χημείας-Μικροβιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας Ηλείας, με αντικείμενο τις αναλύσεις κλινικής χημείας.
Το 2015 συμμετείχε σε πειράματα φωτο-ηλεκτροκαταλυτικής παραγωγής Η2 στο κέντρο πυρηνικών ερευνών (CEA, Γκρενόμπλ, Γαλλία) στο εργαστήριο του καθηγητή Vincent Artero.
Έχει συμμετάσχει σε μία πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία για την εργασία του στην φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2, με σημαντικότερα τις υποτροφίες για τη συμμετοχή του στα διεθνή συνέδρια και το 1ο βραβείο της Royal Society of Chemistry για την καλύτερη αναρτημένη εργασία στο διεθνές συνέδριο «Organic & Perovsite Solar Cells Conference and MCWG Meetings of Cost Action MP1307» το 2016.
Το 2017 επιλέχτηκε ανάμεσα στους πέντε καλύτερους υποψήφιους διδάκτορες της Ελλάδας (1ος σε σειρά) για να συμμετέχει στο παγκόσμιο συνέδριο «Lindau Nobel Laureate Meetings» στη Γερμανία.
Έχει γνώση χρήσης και οργάνωσης εργαστηριακών συνθηκών, μεθόδων χημικής σύνθεσης, μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, φασματόμετρου μάζας (Maldi-TOF), φασματοφωτομέτρου UV-Vis, συστήματος κυκλικής βολταμετρίας, φασματομέτρου ΝΜR, αέριας και υγρής χρωματογραφίας, βιοχημικών αναλυτών.
Οι «Αναλύσεις Κλινικής Χημείας» είναι το πρώτο του βιβλίο. Είναι επίσης συγγραφέας (μαζί με τη Γεωργία Νικολακάκου) του βιβλίου «Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας», που κυκλοφορεί επίσης από τις Εκδόσεις Ζήτη.

Βιβλία του Συγγραφέα