Σύγχρονη Διδακτική των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

11,87

N-id: 1298 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 128 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2008 ISBN: 978-960-456-115-5 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Απευθύνεται:

 • Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της.
 • Στους/ις υποψήφιους/ες για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π.
 • Στους/ις υποψήφιους/ες για τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε όσους ήδη φοιτούν σ’ αυτά.
 • Στους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως βοήθημα για το μάθημα της Διδακτικής των Μαθηματικών.

Εισαγωγή

Για τον/την δάσκαλο/α που υπηρετεί:
Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο – οδηγό για κάθε δάσκαλο ή δασκάλα που ήδη υπηρετεί, παρέχοντας τόσο τα θεωρητικά εφόδια όσο και την πρακτική άσκηση που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή της δουλειάς του/της στη σχολική τάξη, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Αναλυτικού Προγράμματος και των νέων σχολικών βιβλίων. Οι ασκήσεις σχεδιασμού μαθήματος και αντιμετώπισης λαθών αφορούν πραγματικές καταστάσεις που συμβαίνουν στις σχολικές τάξεις και η προτεινόμενη αντιμετώπιση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον εξοπλισμό με τον οποίο ο/η διδάσκων/ουσα προσεγγίζει την καθημερινή δουλειά του.
Για τον/την υποψήφιο/α του ΑΣΕΠ:
Το βιβλίο αυτό στοχεύει στη μύηση του υποψηφίου δασκάλου/ας στη Διδακτική των Μαθηματικών, με τρόπο απλό και κατανοητό, χωρίς όμως να παραγνωρίζει τη θεωρητική κάλυψη των θεμάτων που πραγματεύεται.
Ο/Η αναγνώστης/ρια εισάγεται καταρχήν στη θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου της διδασκαλίας των Μαθηματικών και των βασικών παραμέτρων της, ενώ στη συνέχεια ασκείται στην αντιμετώπιση διδακτικών καταστάσεων και φαινομένων τα οποία ζητούνται στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ (σχεδιασμός μαθήματος με δραστηριότητες και ενεργοποίηση του μαθητή, ερμηνεία και αντιμετώπιση λαθών).
Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων, περιλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός λυμένων ασκήσεων – θεμάτων, παρόμοιου τύπου με τα θέματα των εξετάσεων. Ο/Η υποψήφιος/α καλείται, αφού μελετήσει συστηματικά τη θεωρία, να απαντήσει στα προτεινόμενα θέματα και στη συνέχεια να αντιπαραβάλει τις απαντήσεις του/της με τις προτεινόμενες.
Για τον/την υποψήφιο/α και τον/την σπουδαστή/ρια των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης:
Τόσο το θεωρητικό μέρος όσο και οι ασκήσεις του βιβλίου μπορούν να βοηθήσουν τον/την υποψήφιο/α στην αντιμετώπιση θέματος από τη Διδακτική των Μαθηματικών.
Αλλά και στη διάρκεια της φοίτησης, η χρησιμότητά ενός βοηθήματος Διδακτικής Μαθηματικών είναι προφανής. Ιδιαίτερα οι ασκήσεις, σε συνδυασμό με την εκτενή βιβλιογραφία, συνιστούν μια βάση δεδομένων στην οποία μπορεί να στηριχθεί η εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας.
Για τον/την φοιτητή/α των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης:
Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για το μάθημα της Διδακτικής των Μαθηματικών και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της επίδοσης του φοιτητή/τριας στο μάθημα αυτό. Η έγκαιρη και συστηματική ενασχόληση με τη Διδακτική των Μαθηματικών, αποτελεί βασική παράμετρο της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον.
Επίσης, τα θεωρητικά ζητήματα που πραγματεύεται, οι ασκήσεις, καθώς και η πλούσια βιβλιογραφία του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα.


Περιεχόμενα

Α. Θεωρία της Διδακτικής των Μαθηματικών

 1. Η παραδοσιακή αντίληψη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών
 2. Η θεωρία της οικοδόμησης της γνώσης (κονστρουκτιβισμός)
 3. Η έννοια του προβλήματος – δραστηριότητας και ο ρόλος του στη μαθηματική εκπαίδευση
 4. Ένα παράδειγμα διδασκαλίας μέσω προβλήματος – δραστηριότητας
 5. Από την υπολογιστική προς την εννοιολογική προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης
 6. Λεκτικά διατυπωμένα προβλήματα και μοντελοποίηση
 7. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για το ρόλο διδάσκοντος και διδασκομένου
  • Η παραδοσιακή τάξη των Μαθηματικών
  • Ο μαθητής στη σύγχρονη τάξη των Μαθηματικών
  • Ο δάσκαλος στη σύγχρονη τάξη των Μαθηματικών
  • Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες στην εφαρμογή ενός σύγχρονου τρόπου διδασκαλίας
 8. Οργάνωση της σύγχρονης τάξης των Μαθηματικών
 9. Αξιολόγηση
 10. Διαθεματική προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης
 11. Ερμηνεία και αντιμετώπιση του λάθους του μαθητή
  • Από το λάθος – εκτροπή στο λάθος – εμπόδιο
  • Διδακτικά εμπόδια
  • Επιστημολογικά εμπόδια
  • Διδακτικά εμπόδια στη Γεωμετρία
 12. Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε μία δραστηριότητα να χαρακτηριστεί αποτελεσματική

Β. Εφαρμογή στη Διδασκαλία

 1. Γενικό σχέδιο μαθήματος
 2. Αναλυτικό σχέδιο μαθήματος
 3. Μελέτη των επιμέρους στοιχείων του σχεδιασμού
 4. Παραδείγματα αναλυτικού σχεδιασμού μαθήματος

Γ. Θέματα προηγουμένων εξετάσεων του ΑΣΕΠ και Απαντήσεις
Θέματα 1998, 2000, 2002, 2004, 2006

Δ. Λυμένες Ασκήσεις

 1. Ασκήσεις θεωρίας
 2. Ασκήσεις σχεδιασμού μαθήματος
 3. Ασκήσεις αντιμετώπισης λαθών