Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε Πίνακες

16,22

N-id: 1700 Κατηγορίες: , , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 352 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2020 ISBN: 978-960-456-545-0 Έκδοση: 3η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη
  • Θεωρία – Ασκήσεις
  • 160 ασκήσεις διαφόρων τύπων σε ομάδες
  • 2930 παραδείγματα – αποσπάσματα αρχαιοελληνικών κειμένων
  • 18 κείμενα αττικής πεζογραφίας
  • Απαντήσεις

Η πρωτοτυπία της συγγραφικής αυτής προσπάθειας έγκειται κυρίως στο ότι:

  • η θεωρία δίνεται κατ’ αντιστοιχία με το παράδειγμά της με αποτέλεσμα να κατανοείται και να αφομοιώνεται εύκολα και άμεσα
  • οι περισσότερες από τις 160 ασκήσεις διακρίνονται σε τρεις ομάδες αναλόγως του βαθμού δυσκολίας, ώστε να ανταποκρίνονται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και εκπαιδευτικούς
  • υπάρχουν διάφοροι τύποι ασκήσεων προσαρμοσμένων στο νέο σύστημα εξέτασης
  • εμπεριέχονται αυτόνομα αδίδακτα κείμενα της αττικής πεζογραφίας με ερωτήματα προσαρμοσμένα κυρίως στα συντακτικά φαινόμενα που προηγήθηκαν
  • οι απαντήσεις σε όλους τους τύπους των ασκήσεων βοηθούν στον έλεγχο αφομοίωσης της γνώσης.

Έτσι ο μαθητής την αντιλαμβάνεται, την κατανοεί αλλά και την αφομοιώνει άμεσα.
Πέρα απ’ αυτό, η διάκριση των βασικών γνώσεων για κάθε συντακτικό φαινόμενο (πρώτο μέρος κάθε ενότητας) από την εμβάθυνση στο φαινόμενο αυτό με επιπλέον παρατηρήσεις σε ειδικότερες περιπτώσεις (δεύτερο μέρος κάθε ενότητας) καλύπτει τις ανάγκες τόσο του αρχάριου, όσο και εκείνου που αναζητά τη γνώση της δομής του λόγου με υψηλές απαιτήσεις.
Τέλος, οι απαντήσεις επιτρέπουν στους μαθητές να ελέγξουν το κατά πόσο αντιμετώπισαν με επιτυχία τις προτεινόμενες ασκήσεις.
Το κύριο βάρος όμως της τρίτης αυτής έκδοσης δόθηκε στην ταξινόμηση των ασκήσεων.
Οι περισσότερες από αυτές για κάθε συντακτικό φαινόμενο διακρίνονται σε τρεις ομάδες ενώ κριτήριο κατάταξης σ’ αυτές αποτέλεσε ο βαθμός δυσκολίας.
Έτσι οι ασκήσεις της πρώτης ομάδας αφενός προσεγγίζονται ευκολότερα από το μαθητή και μπορούν να διδάσκονται στις μικρότερες τάξεις αφετέρου εξυπηρετεί τον συνάδελφο καθηγητή.
Επιπλέον έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν στις ασκήσεις παραδείγματα από τα ήδη γνωστά στους μαθητές αρχαιοελληνικά κείμενα του Γυμνασίου και του Λυκείου.