Μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού

31,54

N-id: 0730 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 528 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-689-3 Κωδικός Ευδόξου: 11118 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H Διαμορφωτική Μηχανολογία πραγματεύεται μεταξύ άλλων, τις μεθόδους υλοποίησης των μηχανικών κατασκευών και διατάξεων. Δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων μεθόδων, είναι οι μηχανουργικές κατεργασίες με αφαίρεση και αυτές με παραμόρφωση υλικού του τεμαχίου κατά τη μορφοποίησή του.
Το βιβλίο αναφέρεται στην πρώτη από τις παραπάνω μνημονευθείσες κατηγορίες μορφοποιήσεων, δηλ. σε αυτή με αστοχία και στην συνέχεια αφαίρεση του υλικού του τεμαχίου κατά την κατεργασία του, δίδοντας έμφαση στα φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και στους τρόπους της θεωρητικής προσέγγισής τους. Τοιουτοτρόπως αποσκοπείται η δυνατότητα κατανόησης και περιγραφής των πολυπλόκων μηχανισμών, κατά τη διεξαγωγή των μηχανουργικών κατεργασιών με αφαίρεση υλικού, που επηρεάζουν τη διαστατική ακρίβεια του τεμαχίου, τις εν γένει ιδιότητές του και την συμπεριφορά του κατά την χρησιμοποίησή του.
Οι εξελίξεις των τεχνικών υπολογισμών και ειδικά αυτών με χρησιμοποίηση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) παρέχουν σήμερα εξαιρετικές δυνατότητες μαθηματικής προσέγγισης συνθέτων μηχανισμών παραμόρφωσης – αστοχίας των υλικών κατά την μορφοποίησή τους, καθιστώντας εφικτή τη διερεύνηση της επίδρασης όλων των σχετικών παραμέτρων επί της πορείας διεξαγωγής μιας κατεργασίας, καθώς και επί του αποτελέσματος της, δηλ. επί του έτοιμου τεμαχίου.
Επίσης καινοτομίες στην περιοχή των υλικών (χρησιμοποίηση λεπτών σκληρών επικαλύψεων, κοπτικά υλικά με προηγμένες ιδιότητες, κ.λπ), βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεθόδων μορφοποίησης και για το λόγο αυτό, δίδεται έμφαση στις σχετικές εφαρμογές.
Στις κατεργασίες με αφαίρεση υλικού συγκαταλέγονται και αυτές κατά τις οποίες το υλικό μέσω παραγωγής ενέργειας υπό τη μορφή ηλεκτρικών εκκενώσεων (ηλεκτροδιάβρωση), ακτίνων (π.χ. laser) κ.ά. μετατρέπεται σε απόβλιττο διαφορετικής δομής (φυσική κατάσταση, χημική σύσταση) σε σχέση με το κατεργαζόμενο υλικό. Λόγω της αυξημένης πρακτικής σπουδαιότητας των κατεργασιών αυτών και ειδικά της ηλεκτροδιάβρωσης καθώς και της κοπής με χρησιμοποίηση ακτίνων laser, δύο κεφάλαια του βιβλίου είναι αφιερωμένα σε αυτές.
Μέσω των επιλεγμένων ασκήσεων, που συνοδεύουν το παρόν βοήθημα, επιδιώκεται η εμπέδωση βασικών μεθοδολογιών και η καλύτερη κατανόηση των σχετικών γνώσεων.

Mέρος I: Φαινόμενα – παράμετροι κατά την κοπή και μαθηματικές προσεγγίσεις

 1. Mηχανισμοί παραμόρφωσης – εντατικής κατάστασης του υλικού κατά τις μηχανουργικές κατεργασίες μορφοποιήσεων
 2. Mηχανική της κοπής – σχηματισμός αποβλίττων
 3. Φθορά κοπτικών εργαλείων και μαθηματική περιγραφή τους
 4. Φθορά επικαλύψεων κοπτικών εργαλείων και μαθηματική περιγραφή τους
 5. Δυνάμεις κοπής και μαθηματική περιγραφή τους
 6. Yλικά και επικαλύψεις κοπτικών εργαλείων
 7. Kωδικοποίηση κοπτικών πλακιδίων και στελεχών συγκράτησης κατά DIN και ISO
 8. Kατεργαστικότητα υλικών κατά τις μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού
 9. Kατεργασίες με μη προκαθορισμένη γεωμετρία κόψης – Λείανση

Mέρος II: Xαρακτηριστικές κατεργασίες μηχανουργικών μορφοποιήσεων με αφαίρεση υλικού με απόβλιττα διακεκριμένης δομής, προκαθορισμένης ή μη γεωμετρίας κόψης, καθώς και κατεργασίες με απόβλιττα διαφορετικής δομής και φυσικής κατάστασης σε σχέση με το κατεργαζόμενο υλικό

 1. Kοπή, αποπεράτωση και μετροτεχνικός έλεγχος οδοντώσεων
 2. Aφαίρεση υλικού μέσω ηλεκτρικών εκκενώσεων (ηλεκτροδιάβρωση)
 3. Aφαίρεση υλικού με χρησιμοποίηση ενεργειοφόρων ακτίνων laser

Παραρτήματα:
1. Πειραματικός – αναλυτικός προσδιορισμός φθοράς και διάρκειας ζωής κοπτικού εργαλείου – Βελτιστοποίηση συνθηκών κοπής.
2. Υπολογισμός των δυνάμεων κοπής σε κατεργασίες με αφαίρεση υλικού.
3. Ασκήσεις