,

Μεταβατικά φαινόμενα στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

17,12

N-id: 0489 Κατηγορίες: , Σελίδες: 184 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1997 ISBN: 960-431-297-9 Κωδικός Ευδόξου: 11109 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί μία εισαγωγή στα μεταβατικά φαινόμενα που συμβαίνουν στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει γραφεί για να καλύψει αντίστοιχο προπτυχιακό μάθημα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμο και στον επαγγελματία Μηχανικό.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών 1996-97, οι φοιτητές του Ενεργειακού κύκλου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν:

 1. στο 6ο εξάμηνο σπουδών το πρώτο μέρος των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία για την Οικονομική Διάθεση της Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και μία εισαγωγή στις Σύγχρονες Γεννήτριες και στους Μετασχηματιστές.
 2. στο 7ο εξάμηνο σπουδών το δεύτερο μέρος των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ηλεκτρικά και μηχανικά στοιχεία για το Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής καθώς και μέσα αντιστάθμισης, και
 3. στο 8ο εξάμηνο σπουδών το τρίτο μέρος των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές αρχές με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα μεταβατικά φαινόμενα που εμφανίζονται σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, οι φοιτητές των δύο άλλων κύκλων (Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιακού) έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στο 8ο εξάμηνο μία εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία έχει σκοπό να καλύψει τα βασικότερα στοιχεία του Συστήματος. Είναι επομένως απαραίτητη μία αναφορά στα μεταβατικά φαινόμενα, καθώς επίσης και η εξέταση του σημαντικότερου από αυτά, δηλαδή της ευστάθειας του Συστήματος Μεταφοράς.
Η ύλη των δύο πρώτων μαθημάτων, καθώς και ένα μεγάλο μέρος της ύλης του τέταρτου, καλύπτονται από το 1986 με τους τόμους 1 και 2 της “Εισαγωγής στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας” του κ. Π. Ντοκόπουλου (αναφορές [12] και [13] στη βιβλιογραφία του παρόντος). Η ύλη του τρίτου μαθήματος, καθώς και τα τμήματα που διδάσκονται στο κοινό μάθημα των δύο άλλων κύκλων και αφορούν στα μεταβατικά φαινόμενα, καλύπτονται από αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά (1994-95) με το παρόν βιβλίο.
Η νέα αυτή έκδοση αποτελεί βελτίωση προηγούμενης έκδοσης με τίτλο “Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας”, Μέρος ΙΙ, του κ. Π. Ντοκόπουλου (αναφορά [11] στη βιβλιογραφία του παρόντος). Οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων συνίστανται στο ότι έχουν προστεθεί αρκετά νέα κεφάλαια καθώς επίσης και διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσης των προβλημάτων.
Η παρουσίαση των μεταβατικών φαινομένων γίνεται με κριτήριο την ταχύτητά τους. Στην αρχή εξετάζονται τα πολύ γρήγορα μεταβατικά φαινόμενα, αυτά δηλαδή τα οποία προκαλούνται κυρίως από ατμοσφαιρικές εκκενώσεις. Στη συνέχεια εξετάζονται τα γρήγορα μεταβατικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούνται κυρίως από τα βραχυκυκλώματα που συμβαίνουν στα εκτεθειμένα σημεία του Συστήματος Μεταφοράς. Στο τελευταίο μέρος εξετάζονται τα αργά μεταβατικά φαινόμενα, τα οποία προσδιορίζονται από τις ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις των δρομέων των Συγχρόνων Γεννητριών. Γίνεται προσπάθεια για την κατανόηση της αλληλουχίας των τριών κατηγοριών μεταβατικών φαινομένων, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τα άρθρα και τα συγγράμματα, τα οποία οι συγγραφείς συμβουλεύτηκαν, βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, στη βιβλιογραφία. Αυτά μπορεί να συμβουλευτεί ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο στο θέμα.

Περιέχει:

 1. Kατάταξη των μεταβατικών φαινομένων
 2. Γενικά. Kυματικά φαινόμενα
 3. Eισαγωγή
 4. H τυποποίηση του κρουστικού κύματος
 5. H εξίσωση του κύματος σε ομοιογενή ΓM χωρίς απώλειες
 6. Φυσική ερμηνεία της λύσης
 7. Zεύξη γραμμής με πηγή
 8. Eπίδραση του τερματισμού σε γραμμές με οδεύοντα κύματα
 9. Πολλαπλές ανακλάσεις οδευόντων κυμάτων σε γραμμές πεπερασμένου μήκους
 10. Δημιουργία οδευόντων κυμάτων από ατμοσφαιρικές ανωμαλίες
 11. Aπόσβεση οδευόντων κυμάτων
 12. Kαταπόνηση μετασχηματιστών και μονωτήρων με οδεύοντα κύματα