,

Διδακτική Μέθοδος Project

Θεωρητικές Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή. Δύο Παραδείγματα στη Λογοτεχνία στην Προσχολική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

8,11

N-id: 1664 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 128 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2018 ISBN: 978-960-456-506-1 Κωδικός Ευδόξου: 77109261 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Στο Μέρος Α’ («Θεωρητικές αρχές») παρουσιάζονται τα θεωρητικά θεμέλια της διδακτικής μεθόδου Project: η εννοιολογική της οριοθέτηση, οι θεωρητικές της βάσεις και οι διδακτικές της αρχές, ο ρόλος του εκπαιδευτικού που υλοποιεί τη μέθοδο, ερευνητικά αποτελέσματα για τα οφέλη της εφαρμογής της μεθόδου, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που υποστηρίζουν τη μέθοδο.
Στο Μέρος Β’ («Πρακτική εφαρμογή») παρουσιάζονται αρχικά οι πρακτικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της, ένας αναλυτικός οδηγός εφαρμογής, προτεινόμενα εργαλεία για το στάδιο της αξιολόγησης των μαθητών (φάκελος εργασιών και ρούμπρικες), μία λίστα ελέγχου της συνολικής οργάνωσης και του συνολικού σχεδιασμού της μεθόδου, μία σύντομη αναφορά στη διδακτική της λογοτεχνίας και τέλος τα δύο προτεινόμενα παραδείγματα.
Το πρώτο παράδειγμα αφορά την εφαρμογή ενός διαθεματικού project στο νηπιαγωγείο, με εφαλτήριο ένα παραμύθι. Το δεύτερο παράδειγμα λαμβάνει χώρα στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α’ Λυκείου, που σύμφωνα με το Π.Σ. (2011) διδάσκεται με τη μέθοδο Project.


Περιεχόμενα

Μέρος Πρώτο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Εννοιολογική οριοθέτηση
 3. Χρονική διάρκεια
 4. Θεωρητικές βάσεις
 5. Διδακτικές αρχές
 6. Τι αλλάζει στον παιδαγωγικό και συναισθηματικό ρόλο του εκπαιδευτικού
 7. Λόγοι για την εφαρμογή της μεθόδου – ερευνητικά αποτελέσματα
 8. Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
 9. Η λογοτεχνία στο Π.Σ. του νηπιαγωγείου
 10. Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Π.Σ. Α’ Λυκείου

Μέρος Δεύτερο: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 1. Πρακτικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή
 2. Ανάλυση του σχεδιασμού της διδασκαλίας με τη μέθοδο project
 3. Η αξιολόγηση στη διδασκαλία με τη μέθοδο project
 4. Λίστα ελέγχου της οργάνωσης
 5. Η διδακτική της λογοτεχνίας
 6. Το παράδειγμα στη λογοτεχνία (με τη μέθοδο project) στο νηπιαγωγείο
 7. Το παράδειγμα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (με τη μέθοδο project) στην Α’ Λυκείου

Επίλογος
Βιβλιογραφία
Παράρτημα