Μιχαλοπούλου Κατερίνα

Η Κατερίνα Μιχαλοπούλου είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου».

Βιβλία του Συγγραφέα