Βιολογία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

15,26

N-id: 0852 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 608 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-772-5 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Κατά τη συγγραφή του βιβλίου αυτού τέθηκε ένας φιλόδοξος στόχος. Να αποτελέσει ερέθισμα για κριτική σκέψη και συνδυαστικό στοχασμό, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία των υποψηφίων στο μάθημα της Βιολογίας. Ταυτόχρονα καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης και αφομοίωσης της ύλης του σχολικού βιβλίου, που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων και σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας τους.
Ο υποψήφιος που θέλει να κάνει έλεγχο των γνώσεών του, μπορεί να προσφύγει στις ερωτήσεις «Πολλαπλής επιλογής, «Σωστού – Λάθους», «Συμπλήρωσης κενού» και «Αντιστοίχισης», οι απαντήσεις των οποίων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Αν οι απαιτήσεις του είναι μεγαλύτερες, τότε πρέπει να ανατρέξει στη «Θεωρία – ορολογία», στις «Απαντημένες ερωτήσεις», στις «Ερωτήσεις για την περαιτέρω κατανόηση της ύλης», καθώς και στα «Προβλήματα», που υπάρχουν σε κάθε κεφάλαιο.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει:

 • Θεωρία
 • Επεξήγηση ορολογίας
 • Μεθοδολογία ασκήσεων
 • Ερωτήσεις
  1. Ερωτήσεις συνδυαστικές – κρίσεως
  2. Πολλαπλής επιλογής
  3. Σωστού – Λάθους
  4. Συμπλήρωσης κενού
  5. Αντιστοίχισης
  6. Πλήρους ανάπτυξης
 • Ασκήσεις – Προβλήματα
 • Διαγωνίσματα

Ελπίζοντας να συνεισφέρω στην επιτυχία σας, το παραδίδω στην κρίση σας.

Περιέχει:

 1. Το γενετικό υλικό
 2. Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας
 3. Ιοί
 4. Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
 5. Μενδελική κληρονομικότητα
 6. Μεταλλάξεις
 7. Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας
 8. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική
 9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία
 10. Εφαρμογές στη Βιομηχανία
 11. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος
  Απαντήσεις στις ερωτήσεις – ασκήσεις του σχολικού βιβλίου