Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού

Θεωρία, Παραδείγματα, Ερωτήσεις, Ασκήσεις | Περιέχει και τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

11,87

N-id: 1178 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 272 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-456-014-X Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει ένθετο με τις λύσεις των ασκήσεων

Το βιβλίο με τίτλο «Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού» είναι γραμμένο με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Μαθηματικά Δημοτικού.
Είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης αλλά και χρήσιμος σύμβουλος, τόσο για το δάσκαλο, όσο και για τους γονείς.
Η ύλη παρουσιάζεται σε 71 μαθήματα, όπως στο σχολικό βιβλίο. Σε κάθε μάθημα περιέχονται:

 • Σύντομη παρουσίαση της θεωρίας με απλά κατανοητά παραδείγματα, με
  τίτλο «Τι πρέπει να γνωρίζεις».
 • Αντιπροσωπευτικά λυμένα παραδείγματα με τίτλο «Λύνουμε ασκήσεις και προβλήματα».
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, κυρίως για προφορική άσκηση, με τίτλο «Σκέψου και απάντησε».
 • Προτεινόμενες ασκήσεις και προβλήματα με τίτλο «Λύσε μόνος σου ασκήσεις και προβλήματα».

Για τις προτεινόμενες ασκήσεις και προβλήματα κυκλοφορεί χωριστό φυλλάδιο απαντήσεων, το οποίο μπορούν να συμβουλεύονται οι γονείς για να ελέγχουν την ορθότητα των λύσεων των παιδιών τους. Το φυλλάδιο αυτό προσφέρεται δωρεάν μαζί με το βιβλίο.
Το βιβλίο αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες. Στο τέλος κάθε ενότητας γίνεται μια επανάληψη με παραδείγματα, ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις.
Σ’ ένα ειδικό παράρτημα δίνονται οι λύσεις των ασκήσεων και προβλημάτων από το τετράδιο εργασιών του σχολικού βιβλίου. Ακόμη, στο παράρτημα αυτό, δίνονται οι απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης που περιέχει το βιβλίο του δασκάλου.
Πιστεύουμε ότι η καθημερινή και σωστή χρήση του βιβλίου αυτού θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε σε βάθος αυτό το ξεχωριστό και πολύ σημαντικό μάθημα των Μαθηματικών.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τους συναδέλφους δασκάλους και συγγραφείς Xρήστο Kιοσέ και Σωτήρη Mπαμπατζάνη, για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους.


Περιεχόμενα

1η Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και Πράξεις

 1. Φυσικοί αριθμοί
 2. Δεκαδικοί αριθμοί
 3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα
 4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών
 5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις
 9. Σύνθετα προβλήματα των τεσσάρων πράξεων
 10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης
 11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 12. Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών
 13. Κριτήρια διαιρετότητας
 14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
 15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών
 16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
 17. Δυνάμεις
 18. Δυνάμεις του 10
 19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα
 20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
 21. Ισοδύναμα κλάσματα
 22. Σύγκριση – Διάταξη κλασμάτων
 23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
 24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων
  Ανακεφαλαίωση στην 1η θεματική ενότητα

2η Θεματική Ενότητα: Εξισώσεις

 1. H έννοια της μεταβλητής
 2. Εξισώσεις με άγνωστο έναν προσθετέο
 3. Εξισώσεις με άγνωστο μειωτέο ή αφαιρετέο
 4. Εξισώσεις με άγνωστο έναν παράγοντα γινομένου
 5. Εξισώσεις με άγνωστο διαιρετέο ή διαιρέτη
  Ανακεφαλαίωση στη 2η θεματική ενότητα

3η Θεματική Ενότητα: Λόγοι – Αναλογίες

 1. Λόγος δύο μεγεθών
 2. Από τους λόγους στις αναλογίες
 3. Αναλογίες
 4. Σταθερά και μεταβλητά ποσά
 5. Ανάλογα ποσά
 6. Προβλήματα με ανάλογα ποσά
 7. Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
 8. Προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά
 9. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά
 10. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντίστροφα ποσά
 11. Εκτιμώ το ποσοστό
 12. Βρίσκω το ποσοστό
 13. Προβλήματα ποσοστών – Εύρεση της τελικής τιμής
 14. Προβλήματα ποσοστών – Εύρεση της αρχικής τιμής
 15. Προβλήματα ποσοστών – Εύρεση του ποσοστού
  Ανακεφαλαίωση στην 3η θεματική ενότητα

4η Θεματική Ενότητα: Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων

 1. Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα
 2. Ταξινομώ δεδομένα. Εξάγω συμπεράσματα
 3. Αλλοι τύποι γραφημάτων
 4. Βρίσκω το μέσο όρο
  Ανακεφαλαίωση στην 4η θεματική ενότητα

5η Θεματική Ενότητα: Μετρήσεις – Μοτίβα

 1. Μετρώ το μήκος
 2. Μετρώ και λογαριάζω βάρη
 3. Μετρώ το χρόνο
 4. Μετρώ την αξία με χρήματα
 5. Γεωμετρικά μοτίβα
 6. Αριθμητικά μοτίβα
 7. Σύνθετα μοτίβα
  Ανακεφαλαίωση στην 5η θεματική ενότητα

6η Θεματική Ενότητα: Γεωμετρία

 1. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα
 2. Γωνίες
 3. Σχεδιάζω γωνίες
 4. Μεγεθύνω και μικραίνω σχήματα
 5. Αξονική συμμετρία
 6. Μετρώ επιφάνειες
 7. Βρίσκω το εμβαδόν παραλληλογράμμου
 8. Βρίσκω το εμβαδόν τριγώνου
 9. Βρίσκω το εμβαδόν τραπεζίου
 10. Βρίσκω το εμβαδόν κυκλικού δίσκου
 11. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα
 12. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές
 13. Κύλινδρος
 14. Όγκος – Χωρητικότητα
 15. Όγκος κύβου και ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου
 16. Όγκος κυλίνδρου
  Ανακεφαλαίωση στην 6η θεματική ενότητα

Λύσεις των ασκήσεων από το τετράδιο εργασιών
Κριτήρια αξιολόγησης