Κιοσές Χρήστος

Ο Χρήστος Κιοσές γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη.
Είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
Από το 1996 διδάσκει στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης.
Παρακολούθησε με επιτυχία την διαδικασία πιστοποίησης των Εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες.
Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό όμιλο "Πλάτων" και κατά το σχολικό έτος 2006-07 δίδαξε Διδακτική και Γνωστικά Αντικείμενα όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ σε αποφοίτους των Π.Τ.Δ.Ε.
Είναι φοιτητής Πληροφορικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το 2006 συνέγραψε με τον Σωτήρη Μπαματζάνη τα σχολικά βοηθήματα «Το περιβόλι των γνώσεων», Τετράδιο δημιουργικής γραφής, για τους μαθητές της Ε' & ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου, «Φυσικά, Ερευνώ κι ανακαλύπτω» για την Ε' τάξη του δημοτικού σχολείου και το 2007 το σχολικό βοήθημα «Έρευνα και δημιουργία - Μαθαίνω τη γραμματική λύνοντας ασκήσεις» για τους μαθητές της Ε' & ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου, όλα από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Βιβλία του Συγγραφέα