Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού

Απαντήσεις των προβλημάτων του σχολικού βιβλίου | Επιπρόσθετα προβλήματα

11,25

N-id: 1671 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 128 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2018 ISBN: 978-960-456-512-2 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Από το σχολικό έτος 2018-2019 η Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου έχει νέο βιβλίο Μαθηματικών.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους μαθητές της Ε’ τάξης, αλλά και χρήσιμος σύμβουλος, τόσο για τον δάσκαλο, όσο και για τους γονείς.
Δεν θεώρησα απαραίτητο να αναφέρω την θεωρία, αφού αναπτύσσεται πολύ καλά στο σχολικό βιβλίο.
Η δομή αυτού του βιβλίου είναι η εξής:

  1. Απαντήσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων του τετραδίου εργασιών.
  2. Απαντήσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων από τα επαναληπτικά του σχολικού βιβλίου.
  3. Επιπρόσθετα προβλήματα στο τέλος κάθε ενότητας.
  4. Παράρτημα 1 με ερωτήσεις κατανόησης σ’ όλη την ύλη.
  5. Παράρτημα 2 με προβλήματα αυξημένης δυσκολίας, για μαθητές με αυξημένο ενδιαφέρον στα Μαθηματικά.
  6. Απαντήσεις σ’ όλα τα προτεινόμενα θέματα.

Περιεχόμενα

Ενότητα 1: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
1. Υπενθύμιση – Α’ μέρος
2. Υπενθύμιση – B’ μέρος
3. Πως λύνουμε ένα πρόβλημα
4. Οι φυσικοί αριθμοί
5. Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς
6. Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς
7. Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς
Επαναληπτικό 1. Κεφάλαια 1-7 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ενότητα 2: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
8. Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς
9. Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς
10. Πολλαπλάσια και διαιρέτες
11. Κριτήρια διαιρετότητας
12. Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς
Επαναληπτικό 2. Κεφάλαια 8-12 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ενότητα 3: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
13. Οι κλασματικοί αριθμοί
14. Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας
15. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης
16. Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων
17. Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων
18. Πρόσθεση και αφαίρεση
19. Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα – Αντίστροφοι αριθμοί
20. Διαίρεση κλασμάτων
21. Αναγωγή στην κλασματική μονάδα
Επαναληπτικό 3. Κεφάλαια 13-21 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ενότητα 4: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
22. Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων
23. Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Mέση τιμή
24. Πιθανότητες
Επαναληπτικό 4. Κεφάλαια 22-24 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ενότητα 5: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
25. Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί
26. Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς
27. Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς
28. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
29. Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς
30. Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς
31. Η έννοια του ποσοστού
32. Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών
Επαναληπτικό 5. Κεφάλαια 25-32 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ενότητα 6: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
33. Οι αρνητικοί αριθμοί
34. Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα
35. Ισότητες και ανισότητες
Επαναληπτικό 6. Κεφάλαια 33-35 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ενότητα 7: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
36. Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες
37. Προσανατολισμός στον χώρο
38. Είδη γωνιών
39. Μέτρηση γωνιών
40. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
41. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
42. Καθετότητα – Ύψη τριγώνου
43. Συμμετρία
44. Κύκλος – Μήκος κύκλου
Επαναληπτικό 7. Κεφάλαια 36-44 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ενότητα 8: Απαντήσεις από το τετράδιο εργασιών
45. Μονάδες μέτρησης του μήκους
46. Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος
47. Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας
48. Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου
49. Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος
50. Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας
51. Μονάδες μέτρησης της μάζας
52. Μονάδες μέτρησης του χρόνου
Επαναληπτικό 8. Κεφάλαια 45-52 | Απαντήσεις από το βιβλίο του μαθητή | Επιπρόσθετα προβλήματα

Ερωτήσεις κατανόησης σ’ όλη την ύλη

Προβλήματα αυξημένης δυσκολίας

Απαντήσεις στα επιπρόσθετα προβλήματα
Απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης σ’ όλη την ύλη
Απαντήσεις στα προβλήματα αυξημένης δυσκολίας