Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

9,01

N-id: 1441 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 120 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2011 ISBN: 978-960-456-285-5 Κωδικός Ευδόξου: 12718796 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι αναγκαία προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Οι υδατικοί πόροι απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας που αποτελούν τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα του αιώνα μας. Φαινόμενα ρύπανσης, ξηρασίας και πλημμύρες εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα.
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, δικηγόρους, τεχνικούς, υπαλλήλους της διοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Παρουσιάζεται με εύληπτο και εύχρηστο τρόπο η ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για τους υδατικούς πόρους. Ο αναγνώστης ενημερώνεται:

  1. για τη νομοθεσία,
  2. για τον τρόπο ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,
  3. για τις επιβαλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες,
  4. για τα δικαιώματα που διαθέτει ο πολίτης ενώπιον των ελληνικών αρχών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  5. για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην παραγωγή ενέργειας,
  6. για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην προστασία των υδατικών πόρων,
  7. για πηγές περαιτέρω πληροφόρησης.

Περιεχόμενα

Α. Η εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος της ευρωπαϊκής ένωσης

B. Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων

1. Εισαγωγή
2. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ε. Ένωσης
3. Το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων
4. Κανονιστικές Πράξεις που προβλέπονται από το Ν. 3199 και δεν έχουν ακόμα εκδοθεί
4.1. Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας των υδάτων
4.2. Επιβολή κυρώσεων από τους ΟΤΑ
4.3. Υδροσκόπιο
4.4. Προϊσχύουσες άδειες
4.5. Εθνική Επιτροπή Υδάτων
4.6. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
5. Συμπεράσματα
6. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας
6.1. Δεδομένα
6.2. Η Ευρωπαϊκή πολιτική
6.3. Καλά Παραδείγματα
7. Η Αντιμετώπιση των Πλημμυρών
7.1. Εισαγωγή
7.2. Η πολιτική της Ε. Ένωσης
7.3. Υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα
7.4. Η ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/2010
8. Διαχείριση υδατικών πόρων και παραγωγή ενέργειας
8.1. Η υδροηλεκτρική ενέργεια
8.2. Η εφαρμογή στην Ελλάδα των Οδηγιών 2001/77 και 2009/28 για τις ΑΠΕ
8.3. Συμπεράσματα – Προτάσεις
9. Θαλάσσιο Περιβάλλον
9.1. Εισαγωγή
9.2. Νομικό Πλαίσιο διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της ρύπανσης
9.3 Συμπεράσματα
10. Παράρτημα: Kατάλογος Οδηγιών και Ενσωμάτωση τους στο Εθνικό Δίκαιο

Γ. Έλεγχος εφαρμογής του δικαίου περιβάλλοντος της ευρωπαϊκής ένωσης

1. Το δίκαιο περιβάλλοντος της Ε. Ένωσης
2. Τα χαρακτηριστικά του δικαίου περιβάλλοντος της Ε. Ένωσης
3. Μηχανισμοί ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο
3.1. Γενική επισκόπηση
3.2. Το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
4. Μηχανισμοί ελέγχου σε εθνικό επίπεδο
4.1 Γενικός μηχανισμός ελέγχου
4.2 Ειδικοί μηχανισμοί ελέγχου
5. Εκκρεμείς υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για θέματα προστασίας περιβάλλοντος
5.1. Λύματα
5.2. Βιομηχανία
5.3. Βιοποικιλότητα
6. Αποτύπωση αδυναμιών και προτάσεις

Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ: Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων – Αξονας προτεραιότητας 2

Ε. Πηγές πληροφόρησης
1. Ιστοσελίδες
2. Αρθρα