Πουλάκης Δημήτρης

Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Αλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Μαθηματικών, 1979). Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Παρισιού ΧΙ (DEA Καθαρών Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, 1980) Διδακτορικό δίπλωμα στα Καθαρά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Παρισιού ΧΙ (Τμήμα Μαθηματικών, 1983). Καθηγητής από το 2000. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική Γεωμετρία, Αντιμεταθετική Αλγεβρα.

Βιβλία του Συγγραφέα