Ελαστοστατική, Tόμος Δεύτερος

Γραμμική Θεωρία | Tόμος Δεύτερος: Επιφανειακοί φορείς - Μέθοδοι επιλύσεως

27,03

N-id: 0486 Κατηγορίες: , Σελίδες: 488 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-020-8 Κωδικός Ευδόξου: 11273 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιεχόμενα

Τρίτο Μέρος: Επιφανειακοί φορείς
Κεφάλαιο 9: Οι Δίσκοι

 1. Η επίπεδη παραμόρφωση και η επίπεδη ένταση
 2. Η μέθοδος της τασεοσυναρτήσεως
 3. Ο έλεγχος των γνωστών λύσεων
 4. Η ένταση του δίσκου σε πολικές συντεταγμένες
 5. Η σημειακή φόρτιση του δίσκου
 6. Οι μητρωικές συνθήκες του ανισότροπου δίσκου
 7. Τα μητρώα δυσκαμψίας των επίπεδων καταστάσεων

Κεφάλαιο 10: Οι λεπτές πλάκες

 1. Η παραμόρφωση και η ένταση της λεπτής πλάκας
 2. Οι συνοριακές συνθήκες
 3. Ο έλεγχος των γνωστών λύσεων
 4. Οι κυκλικές πλάκες
 5. Η σημειακή φόρτιση της πλάκας
 6. Τα πεδία επιρροής
 7. Η ακριβέστερη θεωρία των ισότροπων πλακών
 8. Οι μητρωικές συνθήκες της ανισότροπης πλάκας
 9. Τα μητρώα δυσκαμψίας των ορθότροπων πλακών

Κεφάλαιο 11: Η κατάσταση μεμβράνης

 1. Οι συναλλοίωτες και οι ανταλλοίωτες συνιστώσες
 2. Η συναλλοίωτη και ανταλλοίωτη παραγώγιση
 3. Η απειροστή παραμόρφωση των επιφανειών
 4. Η ένταση των κελυφών
 5. Η κατάσταση της μεμβράνης
 6. Η προβολή της καταστάσεως μεμβράνης
 7. Τα ορθογώνια παραμετρικά δίκτυα

Κεφάλαιο 12: Τα λεπτά κελύφη

 1. Η γενική θεωρία κάμψεως των χονδρών κελυφών
 2. Η κλασική θεωρία κάμψεως των λεπτών κελυφών
 3. Οι νεώτερες θεωρίες πρώτης τάξεως
 4. Οι προσεγγιστικές θεωρίες κάμψεως
 5. Τα ορθογώνια παραμετρικά δίκτυα
 6. Τα κυλινδρικά κελύφη
 7. Τα κελύφη εκ περιστροφής

Τέταρτο μέρος: Οι Μέθοδοι Επιλύσεως

Κεφάλαιο13: Οι αναλυτικές μέθοδοι

 1. Γενικά για τη λύση της διαρμονικής εξισώσεως
 2. Σειρές και ολοκληρώματα Fourier
 3. Προβλήματα δίσκων με ευθύγραμμα σύνορα
 4. Οι γενικές λύσεις ορθογώνιων πλακών
 5. Ημιπλακοταινίες και ορθογώνιες πλάκες
 6. Ορθογώνιες ορθότροπες πλάκες
 7. Κυκλικοί φορείς

Κεφάλαιο 14: Οι μέθοδοι των συναρτησιακών

 1. Οι μέθοδοι των καταλοίπων
 2. Τα βασικά από το λογισμό των παραλλαγών
 3. Οι βασικές εργικές και ενεργειακές αρχές
 4. Το πρόβλημα ελαστικότητας σαν ένα πρόβλημα παραλλαγών
 5. Η μέθοδος Ritz

Kεφάλαιο 15: Η Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

 1. Οι γενικές αρχές της μεθόδου
 2. Το στοιχείο της F.F.M
 3. H προετοιμασία του στοιχείου
 4. Η σύνθεση του φορέα από τα στοιχεία του
 5. Η στατική ερμηνεία της F.E.M
 6. Oι συναρτήσεις παρεμβολής

Κεφάλαιο 16: Εφαρμογές και γενικεύσεις της F.E.M

 1. O υπολογισμός της επίπεδης καταστάσεως
 2. Ο υπολογισμός των πλακών
 3. Ο υπολογισμός των σωμάτων εκ περιστροφής
 4. Τα καμπυλόγραμμα στοιχεία
 5. Ο υπολογισμός των λεπτών κελυφών
 6. Η F.E.M ως μέθοδος τάσεων
 7. Γενικά για τις υβριδιακές και για τις μικτές μεθόδους