13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής – Πρακτικά

Φλώρινα, 3-7 Μαΐου 2000

N-id: 0784 Κατηγορία: Σελίδες: 568 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 Εκδόσεις: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, υποβλήθηκαν για δημοσίευση και κρίθηκαν από κριτές με τη φροντίδα της Επιτροπής Έκδοσης των πρακτικών, αποτελούμενη από τους: Χαραλαμπίδη Χ. (πρόεδρος), Μωϋσιάδης Χ., Παπαϊωάννου Τ., Χατζηκωνσταντινίδης Ε. και Χατζηπαντελής Θ.

Περιεχόμενα:

 • Αγγελής Ελ.: Αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης με εφαρμογές σε προβλήματα βέλτιστων πειραματικών σχεδιασμών.
 • Αδάμ Γ. – Τζώρτζιος Σ. – Γκιτσάκης Ν.: Σχεσιακές βάσεις για την καταχώρηση ιεραρχικά δομημένων βιομετρικών δεδομένων.
 • Αλεξιάδης Ι. – Αναγνωστόπουλος Κ.: Ένα πρόσθετο επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού στο Microsoft Excel.
 • Ανάγνoς Ν. – Αραπαντζής Γ.: Εφαρμογή της cluster analysis στην τυπολογία των γεωργοδασικών εκμεταλλεύσεων
 • Αναγνωστόπουλος Κ. – Βαβάτσικος Α. – Γιαννοπούλου Μ. – Ρουκούνης Ι.: Αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων με τη μέθοδο της ανάλυσης ιεραρχικής διαδικασίας.
 • Αναστασιάδου Σ. – Παπαδημητρίου Γ.: Συμπεράσματα της έρευνας που αφορούσε στις διαθέσεις των φοιτητών προς τη στατιστική πριν και μετά τη διδασκαλία του μαθήματος με τη βοήθεια της AFC και της CAH
 • Βασιλειάδης Β. – Ρήγας Α.: Ένα παράδειγμα φασματικής ανάλυσης 2ης και 3ης τάξης μιας στάσιμης σημειακής ανέλιξης
 • Ρήγας Α.: Μελέτη ενός νευροηλεκτρικού συστήματος στάσιμων σημειακών ανελίξεων με τη βοήθεια ενός στοχαστικού μοντέλου volterra.
 • Βελέντζας Κ. – Κατρανίδης Σ. – Νικολάου Α.: Εμπειρική μελέτη της ζήτησης τσιγάρων στην Ελλάδα
 • Γιαννοπούλου Μ. – Καράκος Αλ.: Εφαρμογή μεθόδων πολυδιάστατης ανάλυσης στον αστικό σχεδιασμό.
 • Γκιτσάκης Ν. – Τζώρτζιος Σ.: Μία εφαρμογή χρήσης νευρωνικού δικτύου ως μοντέλου συσχέτισης μεταβλητών και σύγκριση με μοντέλα παλινδρόμησης
 • Γκιτσάκης Ν. – Τζώρτζιος Σ. – Φαρμάκης Ν.: Πιθανολογική cluster ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων με χρήση μετρικής σχέσης.
 • Δαγδιλέλης Β. – Κατσαβούνης Σ. – Τσούρος Μ.: Αλγόριθμος για την επίλυση ενός προβλήματος καθορισμού προγράμματος εξετάσεων.
 • Davidovic T. – Jankovic S.: Sliding preventive maintenance for two-unit standby system with repair.
 • Δημητρίου Ι.: Πόσο μακριά φθάνουν οι συνθήκες karush-kuhn-tucker στη σχεδίαση αλγόριθμων μη γραμμικού προγραμματισμού.
 • Διαμαντοπούλου Μ.: Εφαρμογή της ανθεκτικής ευθείας σε δασικά δεδομένα ως εναλλακτική λύση στη διαδικασία της παλινδρόμησης.
 • Γκίνης Δ. – Κόκοτος Δ. – Σμυρλής Γ.: Μελέτη της συσχέτισης της επίδοσης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο με την αποφοίτηση από το Λύκειο και με τη συμμετοχή τους στις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις
 • Δριτσάκης Ν. – Τζιλιλής Δ. – Κάπαρης Α.: Μισθοί και ανεργία στην Ελλάδα: Μία πολυμεταβλητή εμπειρική προσέγγιση.
 • Zarkos S.: Time series bootrstrap techniques: A slective presentation with an application.
 • Ηλιόπουλος Γ.: Εκτιμητές παραμέτρων θέσης ή κλίμακας που φράσσονται από άλλες άγνωστες παραμέτρους.
 • Cacoullos T.: Testing homoscedasticity for correlated normal variables via independence.
 • Καλφακάκου Ρ.: Δυναμικότητα μονάδας παραγωγής προϊόντος διαφόρων ποιοτήτων.
 • Καμενίδου Ε. – Τζίμητρα – Καλογεράκη Ε. – Ζώτος Γ. – Μάττας Κ.: Επίδραση εισοδήματος και τμηματοποίηση καταναλωτών βάσει των διαθέσεων προς τις τιμές προσφοράς.
 • Καράκος Α. – Τόπτσης Α.: Δημοσκοπήσεις και Internet.
 • Καρυώτη Β. – Καρώνη Χ.: Ανίχνευση απομονωμένης σειράς σε ένα σύνολο χρονοσειρών.
 • Καυκά Γ.: Ο ρόλος της γλωσσικής δομής και των χρονικών εννοιών στην επίλυση προβλημάτων χρονικών σχέσεων
 • Κιόχος Π. – Μαυριδόγλου Γ.: Υπολογισμός μέσων ημερών ασθενείας κατά ηλικία.
 • Κιόχος Π. – Μαυριδόγλου Γ. – Χαραλαμπάκης Π. – Λειβαδιώτη Φ. – Μπαλή Ε. – Τάτου Μιράντα: Μεθολογία υπολογισμού ασφάλιστρου στις ασφάλειες πυρός και παράγοντες που το επηρεάζουν.
 • Κόκλα Α. – Γεωργιακώδης Φ. – Συριόπουλος Κ. – Μάρκελλος Ρ.: Εφαρμογή διαχωριστικών τεχνικών και τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ) σε δείγμα ατόμων με ένδειξη στεφανιαίας νόσου.
 • Κολυβά-Μαχαίρα Φ. – Χατζόπουλος Στ.: D-βέλτιστοι 3κ πειραματικοί σχεδιασμοί εκτιμητικής τάξης ΙΙΙ με Ν=2mod9 παρατηρήσεις.
 • Κουνιάς Σ. – Ματζαβάκης Γ.: D και Α-βέλτιστοι 3κ σχεδιασμοί.
 • Κουνιάς Σ. – Νέγκα Μ.: Σχεδιασμοί κρησαρίσματος με ορθογώνιους σχηματισμούς.
 • Kyriakoussis A.: Characterizing the discrete uniform and the buffoon’s needle problem distributions.
 • Κώττη Β. – Ρήγας Α.: Εκτίμηση παραμέτρων “αυτοπυροδοτούμενου” συστήματος με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας.
 • Λούκας Δ. – Παπαδημητρίου Γ.: Ανάλυση πολυκριτηρίων πινάκων με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων.
 • Μαγνησαλής Ν. – Δαμιανού Χ.: Μία εναλλακτική μέθοδος τυχαιοποιημένης απόκρισης.
 • Μανατάκης Εμ.: Στατιστική μοντελοποίηση του θορύβου δομικών μηχανών.
 • Μασούρα Ελ. – Παπαδημητρίου Γ.: Πρόταση παραμετροποίησης της πολιτικής κατάστασης χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχρονική παρακολούθησή της.
 • Μοσχονά Θ.: Ανάλυση με λογάριθμο-γραμμικά μοντέλα της αντιστοίχησης εκπαιδευτικών επιπέδων και επαγγελματικών κατηγοριών.
 • Mladenovic P.: Extreme value theory and some applications.
 • Μπεχράκης Θ. – Πρωτονοταρίου Σ. – Γιαλαμάς Β.: Ανάλυση τάσεων ψήφου των αναποφάσιστων ψηφοφόρων
 • Μπούτσικας Μ. – Κούτρας Μ.: Προσέγγιση της κατανομής ενός αθροίσματος τοπικά εξαρτημένων τυχαίων μεταβλητών από μια σύνθετη κατανομή poisson.
 • Ξενάκης Α.: Μελέτη της στοχαστικής φύσης της εποχικής συνιστώσας τριμηνιαίων χρονολογικών σειρών.
 • Παπαδημητρίου Γ. – Κουτσουπιάς Ν.: Λογισμικό παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών.
 • Παπαδογιάννης Κ. – Δημητρίου Ι.: Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας σε απελευθερωμένη αγορά.
 • Papaioannou T. – Kateri M.: Measures of symmetry-asymmetry for square contingency tables.
 • Παπαϊωάννου Τ. – Φερεντίνος Κ.: Είναι ο αριθμός πληροφορίας του fisher μέτρο στατιστικής πληροφορίας.
 • Παπαναστασίου Δ. – Ιωαννίδης Δ.: Ο υπολογισμός των βέλτιστων εκτιμητριών συναρτήσεων.
 • Πετρόπουλος Κ. – Κουρουκλής Σ.: Εκτίμηση ποσοστιαίου σημείου σε εκθετική κατανομή υπό γενική συνάρτηση ζημίας και ένας εναλλακτικός εκτιμητής υπό το τετραγωνικό σφάλμα.
 • Πιερράκου Χ. – Καρώνη Χ. – Μαυρίδου Α.: Έλεγχος ύπαρξης υπερμεταβλητότητας σε εργαστηριακά δεδομένα.
 • Priporas K. – Kamenidou E. – Menexes G.: Methodology of scale construction in tourist satisfaction: Reliability and construct validity assessment.
 • Συμεωνίδης Γ.: Πρόβλεψη εκλογικών αποτελεσμάτων 2000.
 • Συριόπουλος Κ. – Λεοντίτσης Αλ.: Προσέγγιση χαοτικών χρονοσειρών με ακτινικές συναρτήσεις βάσης.
 • Τζώρτζιος Σ. – Μάνος Β. – Γκιτσάκης Ν.: Μια πρώτη μελέτη των στατιστικών μεθοδολογιών και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη γεωργική έρευνα στην Ελλάδα.
 • Φαρμάκης Ν.: Δειγματοληψία για την πρόθεση ψήφου όταν ισχύει Τριπολοσταυρία.
 • Χαραλαμπίδης Χ.: Μελέτη μαρκοβιανής αλυσίδας αναφυόμενης σε μοντέλο δοκιμασίας της αξιοπιστίας μονάδων.
 • Χατζηπαντελής Θ.: Στατιστική στην εκπαίδευση, εκπαίδευση στη στατιστική. Επιμόρφωση στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια εκπαίδευση
 • Χατζηπαντελής Θ. – Κυρίτσης Ι.: Η αξιολόγηση των μαθηματικών στο νέου τύπου Ενιαίο Λύκειο.
 • Chryssaphinou O. – Vaggelatou E.: Limit results on the length of the longest increasing sequence.
 • Hombas V.: On decomposing a uniform random variable into its integer and decimal parts.