Κοινωνική Στατιστική με το SPSS

20,67

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1098 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 688 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2005 ISBN: 960-431-960-4 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Συνοδεύεται από CD

Το βιβλίο αυτό είναι καρπός συγγραφικής δουλειάς δύο χρόνων, και φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία. Δεν ήταν στις προθέσεις μας να γράψουμε ένα ακόμη βιβλίο θεωρίας, στο οποίο θα βρίθουν οι φόρμουλες, οι μαθηματικοί τύποι, οι εκτενείς μαθηματικές θεμελιώσεις, ο αυστηρός συμβολισμός, οι ορισμοί, οι με χαρτί και μολύβι ασκήσεις, και οι ενίοτε, άγονες θεωρητικές συζητήσεις. Διότι ακριβώς, δεν είναι αυτά που χρειάζεται ένας Κοινωνικός επιστήμονας σήμερα, και οπωσδήποτε δεν είναι αυτά που θα βοηθήσουν ένα ερευνητή στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών να εργασθεί πρακτικά και αποτελεσματικά.
Αντίθετα, αυτό που έχουν ανάγκη οι Κοινωνικοί Επιστήμονες σήμερα, είναι να τους δοθούν συγκεκριμένα εργαλεία, μέθοδοι και τεχνικές που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τη Στατιστική Ανάλυση των ερευνητικών τους δεδομένων. Ακόμη είναι ανάγκη να προσδιορισθούν στο θεωρητικό και στο τεχνικό επίπεδο, οι στρατηγικές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν για να εξυπηρετήσουν το σκοπό και τους στόχους, που στην αρχή της θέτει, η έρευνα. Με άλλα λόγια, είναι ορατό ζητούμενο σήμερα, να αναπτυχθούν με ακρίβεια τα κατάλληλα στατιστικά – μαθηματικά μοντέλα, τα οποία θα βοηθήσουν την αναζήτηση σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές και παράγοντες που εμπλέκονται και περιγράφουν, τη συγκεκριμένη κοινωνική έρευνα.
Έτσι, θελήσαμε να χαράξουμε ένα άλλο, πιο πρακτικό, πιο βατό, και οπωσδήποτε πιο χρήσιμο για τους κοινωνικούς επιστήμονες, δρόμο. Ο δρόμος αυτός επιβάλλει να κρατήσουμε τη θεωρία ως αναγκαίο προαπαιτούμενο, γιατί χωρίς θεωρία δεν υπάρχει επιστήμη, αλλά ταυτόχρονα αυτή τη θεωρία να την εντάξουμε μέσα στη στατιστική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε μια στατιστική διαδικασία, μια συγκεκριμένη τεχνική, ή ένα μαθηματικό-στατιστικό μοντέλο, θα πρέπει να αναφερθούμε άμεσα στις θεωρητικές του παραδοχές, να πούμε δηλ. πότε αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται, και κάτω από ποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Παραπέρα, αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να περιγραφούν με ακρίβεια, οι εναλλακτικές λύσεις που πιθανά θα πρέπει να μετέλθουμε, στην περίπτωση που οι αρχικές μας παραδοχές, οι παραδοχές που διατυπώθηκαν για το στατιστικό μοντέλο που αρχικά κατασκευάσαμε, δεν ικανοποιούνται.
Από την άλλη, τίποτε δεν είναι δυνατόν να γίνει, με χαρτί και μολύβι. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές, στατιστικές διαδικασίες ή τέλος δεν μπορούμε σχεδιάσουμε και να δοκιμάσουμε ακόμα και το πιο απλό στατιστικό μοντέλο, με τα χέρια μας. Με αλγεβρικό δηλ. τρόπο. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, γρήγοροι και ακριβείς, θα πρέπει να εξοικειωθούμε από νωρίς στη χρήση, ενός τουλάχιστον στατιστικού προγράμματος για Κοινωνικές Επιστήμες. Ένα τέτοιο στατιστικό πρόγραμμα, με ιδιαίτερα φιλικό για το χρήστη περιβάλλον, εύκολο στη χρήση και στην εκμάθησή του, ευέλικτο, και με μεγάλες υπολογιστικές δυνατότητες, φαίνεται να είναι το SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Ακόμη θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το SPSS συγκριτικά με άλλα στατιστικά προγράμματα, διαθέτει την πιο πλατιά βιβλιογραφία, αναφορικά με τις Κοινωνικές Επιστήμες. Το Πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι νόμιμος χρήστης αυτού του προγράμματος και παρέχει τη δυνατότητα στα Εργαστήρια, στις Κλινικές, στους Τομείς, στους Φοιτητές, στους Διδάσκοντες και γενικά σε κάθε μέλος του, να το χρησιμοποιεί για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς.
Το βασικό μέλημα αυτού του βιβλίου, είναι η αναζήτηση τρόπων και μέσων τα οποία θα υπηρετήσουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη Στατιστική Ανάλυση των στοιχείων που προέρχονται από τις Κοινωνικές Επιστήμες. Η Στατιστική Ανάλυση, έτσι όπως εκτελείται στο πλαίσιο αυτού του βιβλίου, περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 • Καθορισμός του προβλήματος.
 • Οικοδόμηση βάσης δεδομένων στο SPSS.
 • Κωδικοποίηση και άμεση εισαγωγή δεδομένων στο SPSS.
 • Επιστράτευση της κατάλληλης στατιστικής διαδικασίας.
 • Παραδοχές γι΄αυτή τη στατιστική διαδικασία.
 • Έλεγχος των παραδοχών.
 • Εναλλακτικές Λύσεις σε περίπτωση μη ικανοποίησης των παραδοχών.
 • Εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας.
 • Διατύπωση μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης.
 • Στατιστικό Συμπέρασμα.
 • Τελικό Συμπέρασμα για τη συγκεκριμένη Κοινωνική Επιστήμη από την οποία προέρχονται τα δεδομένα.

Τελικό συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι ότι η Στατιστική μας ενδιαφέρει στο βαθμό που μπορεί να προσφέρει βοήθεια στην ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων, στον εντοπισμό και την ανάδειξη σχέσεων ανάμεσα σε παράγοντες και μεταβλητές της κοινωνικής έρευνας, και επομένως, μας ενδιαφέρει κυρίως από την άποψη του περιεκτικού, αποτελεσματικού, κατανοητού και αξιόπιστου εργαλείου ανάλυσης.
Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο αυτό, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από τον αναγνώστη, είναι μια γλώσσα απλή, μια γλώσσα επικοινωνίας με τους Κοινωνικούς Επιστήμονες. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε φοιτητές, αλλά και σε διδάσκοντες. Ακόμη πιστεύουμε ότι έχουμε να προσφέρουμε σημαντικές σκέψεις στους νέους ερευνητές. Τέλος, πουθενά δεν έχουμε την αίσθηση, ότι θυσιάσαμε την επιστημονική ακρίβεια χάριν της απλότητας. Καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια ώστε το βιβλίο να κινηθεί μέσα σε διεθνείς προδιαγραφές.
Κάποτε ίσως φανεί υπερβολική η χρήση της ξένης ορολογίας, μέσα στο κείμενο. Ωστόσο, αυτό ήταν αναπόφευκτο. Γιατί το SPSS είναι από μόνο του μια γλώσσα. Μια γλώσσα δομημένη, σαφέστατα επιστημονική, ακριβής, με μεγάλες υπολογιστικές δυνατότητες, μια γλώσσα που θα πρέπει κάποια στιγμή, να ‘μιλήσουμε’. Αλλά και για όσους προτιμούν με πάθος τη χρήση ελληνικής και μόνον ορολογίας, έχει ληφθεί πρόνοια: Δεν υπάρχει κανένας ξενόγλωσσος όρος, που να μην έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, όταν εισάγεται στο κείμενο για πρώτη φορά.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του SPSS. Προς το παρόν αναφέρεται στην έκδοση SPSS 12.0. Ωστόσο, στην αναθεωρημένη του έκδοση, όποτε αυτή κριθεί αναγκαίο να υπάρξει, οπωσδήποτε θα συμπεριληφθούν σημαντικά στοιχεία από νεότερες εκδόσεις του SPSS. Ας μην ανησυχούν όμως οι αναγνώστες του βιβλίου και οι χρήστες του SPSS. Η πολύχρονη εμπειρία μας στη χρήση αυτού του προγράμματος έδειξε με σαφή τρόπο, ότι η εκάστοτε νέα έκδοση του SPSS, δεν αποτελεί άρνηση της προηγούμενης, ούτε και επανάσταση. Αντίθετα, αποτελεί μια βελτίωση αυτής, όχι πάντοτε σημαντική.


Περιεχόμενα

  Κεφάλαιο 1: Βασικές Στατιστικές Έννοιες

 1. Η έννοια της μεταβλητής
 2. Είδη μεταβλητών
 3. Τι εννοούμε με τον όρο παρατηρησιακή μονάδα
 4. Πληθυσμός και Δείγμα
 5. Κλίμακες μέτρησης
 6. Η κατανόηση των κλιμάκων μέτρησης μέσα από την κωδικοποίηση
 7. Αξιοπιστία (Reliability) και Εγκυρότητα (Validity)
  Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες και Διαδικασίες του SPSS

 1. Ξεκίνημα
 2. Τι είναι και πως δημιουργούμε μια βάση δεδομένων στο SPSS
 3. Επιλογή μεταβλητών και cases
 4. Διαγραφή ή Παρεμβολή μεταβλητών και cases
 5. Πού βρίσκεται κάποια τιμή που είναι λάθος ή μας ενδιαφέρει
 6. Επανακωδικοποίηση των δεδομένων μας (η διαδικασία Recode)
 7. Μετασχηματισμοί δεδομένων (η διαδικασία Compute)
 8. Η ταξινόμηση των δεδομένων μας (Sort Cases)
 9. Επιλέγοντας περιπτώσεις (Select cases)
 10. Μετακινώντας μεταβλητές (Moving Variables)
 11. Καταμετρώντας τιμές από σύνολα μεταβλητών (η διαδικασία Count)
 12. Ο έλεγχος τυχαιότητας του δείγματός μας
 13. Πως λαμβάνουμε ένα μικρότερο σύνολο δεδομένων από ένα μεγαλύτερο, ή ισοδύναμα, πως τεμαχίζουμε, με τυχαίο τρόπο, μια βάση δεδομενων του SPSS. Η διαδικασία Random Sample
  Κεφάλαιο 3: Περιγραφική Στατιστική

 1. Δείκτες κεντρικής τάσης (measures of central tendency)
 2. Τα ζητούμενα ‘χαρίσματα’ από τους δείκτες κεντρικής τάσης
 3. Η αλγεβρική σχέση των δεικτών κεντρικής τάσης
 4. Δείκτες διασποράς (measures of variation), ή μεταβλητότητας (variability), ή διασκόρπισης (dispersion)
 5. Συζήτηση
 6. Μέτρα ασυμμετρίας
 7. Δείκτες ομοιογένειας
 8. Η προϊδέαση της κανονικής κατανομής
 9. Παράδειγμα – Πρόβλημα 1
 10. Ομαδοποιημένα δεδομένα
 11. Ασκήσεις Περιγραφικής Στατιστικής που επιλύονται αλγεβρικά, δηλ. χωρίς τη βοήθεια υπολογιστή
  Κεφάλαιο 4: Στοιχεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων

 1. Εισαγωγή
 2. Η έννοια του πειράματος τύχης
 3. Η έννοια του δειγματόχωρου ή δειγματικού χώρου
 4. Η έννοια του ενδεχομένου
 5. Πράξεις με ενδεχόμενα
 6. Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα
 7. Κλασικός ορισμός πιθανότητας
 8. Κανόνες λογισμού πιθανοτήτων
 9. Ασκήσεις
 10. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα
 11. Ασκήσεις
 12. Δεσμευμένη πιθανότητα
 13. Ασκήσεις
  Κεφάλαιο 5: Η Κανονική Κατανομή (Normal Distribution)

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Ορισμός της κανονικής κατανομής
 3. Η αξία και η χρησιμότητα της κανονικής κατανομής – Σύντομη ιστορική αναδρομή
 4. Οι ιδιότητες της κανονικής κατανομής
 5. Η μετατροπή των τιμών της κανονικής κατανομής σε z-τιμές
 6. Πώς το SPSS δημιουργεί z-τιμές
 7. Ιδιότητες της τυπικής ή τυποποιημένης κανονικής κατανομής (Standardized Normal Distribution)
 8. Η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής της τυπικής κανονικής κατανομής
 9. Σύγκριση τιμών που ανήκουν σε διαφορετικές κανονικές κατανομές
 10. Δειγματοληπτικές κατανομές. Η κατανομή του μέσου όρου
 11. Το Θεώρημα του Κεντρικού Ορίου
 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  Κεφάλαιο 6: Έλεγχοι Υποθέσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης

 1. Εισαγωγικά. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση
 2. Παραδείγματα μηδενικών και εναλλακτικών υποθέσεων
 3. Μονόπλευρος και αμφίπλευρος έλεγχος υποθέσεων
 4. Σφάλματα στους ελέγχους υποθέσεων
 5. Η διαφοροποιητική δύναμη ενός στατιστικού κριτηρίου (Power)
 6. Το περιεχόμενο των όρων ‘στατιστικώς σημαντική διαφορά’, ‘στατιστικώς ασήμαντη διαφορά’ και ‘σπουδαιότητα’
 7. Η έννοια του διαστήματος εμπιστοσύνης
 8. Η κατασκευή διαστήματος εμπιστοσύνης για τον άγνωστο μέσο όρο μ ενός πληθυσμού με τη βοήθεια ενός τυχαίου δείγματος
  Κεφάλαιο 7: Έλεγχοι Κανονικότητας

 1. Εισαγωγικά
 2. Έλεγχος κανονικότητας με τη βοήθεια στατιστικών κριτηρίων
 3. Έλεγχος κανονικότητας με τη βοήθεια γραφικών αναπαραστάσεων
 4. Ο έλεγχος σημαντικότητας με τη βοήθεια περιγραφικών στατιστικών δεικτών
 5. Τελικές Επισημάνσεις
  Κεφάλαιο 8: Γραφικές Αναπαραστάσεις

 1. Εισαγωγικά
 2. Απλά γραφήματα σκέδασης (Simple Scatter Plots)
 3. Τα γραφήματα γραμμής (Line Charts)
 4. Τα ραβδογράμματα σφάλματος (Error Bar Charts)
 5. Τα διαγράμματα PARETO
  Κεφάλαιο 9: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία

 1. Εισαγωγικά
 2. Βασικές έννοιες και ορισμοί
 3. Το μέγεθος του δείγματος
 4. Απλή τυχαία δειγματοληψία για την εκτίμηση της μέσης τιμής μ ενός πεπερασμένου ή άπειρου κανονικού πληθυσμού, με γνωστή διασπορά σ2
 5. Απλή τυχαία δειγματοληψία για την εκτίμηση ποσοστού
 6. Οι ‘αρετές’ ενός ερωτηματολογίου έρευνας: περιεχόμενο, δομή, εμφάνιση
  Κεφάλαιο 10: Η Δοκιμασία Χ2

 1. Εισαγωγικά
 2. Η δοκιμασία X2 ως τεστ ομοιογένειας
 3. Η δοκιμασία Χ2 ως τεστ ανεξαρτησίας
 4. Πότε το X2 , ως τεστ ανεξαρτησίας ή ως τεστ ομοιογένειας, δεν εφαρμόζεται;
 5. Η δοκιμασία Χ2 ως τεστ καλής προσαρμογής
 6. Πλεονεκτήματα του κριτηρίου των K–S έναντι του μη παραμετρικού Χ2
 7. Τι είναι τα Exact tests, πότε τα εφαρμόζουμε, και πόσο φερέγγυα είναι, αναφορικά με το Χ2
 8. Πώς αντιμετωπίζεται η παραβίαση της παραδοχής του 20%, με τη μέθοδο της ενοποίησης των κατηγοριών των κατηγορικών μεταβλητών. Η παρέμβαση της εντολής Recode
 9. Τελικά τι κάνουμε; Σκέψεις και σύνοψη στρατηγικών και εναλλακτικών λύσεων
  Κεφάλαιο 11: Το Στατιστικό Κριτήριο T-Test

 1. Γενικές παραδοχές για όλες τις μορφές T-Test
 2. T-Test για δύο ανεξάρτητα δείγματα (Two independent samples T-Test)
 3. T-test για ένα δείγμα (one sample T-test)
  Κεφάλαιο 12: Γραμμική Διμεταβλητή Συσχέτιση (Linear Bivariate Correlation)

 1. Το νόημα και το περιεχόμενο της συσχέτισης
 2. Οι παραδοχές για την Διμεταβλητή Ανάλυση Συσχέτισης
 3. Στοιχεία για το συντελεστή συσχέτισης του Pearson
 4. Ο έλεγχος της κανονικότητας
 5. Ο έλεγχος της Γραμμικότητας (Linearity) και της Ομοσκεδαστικότητας (Homoscedasticity)
 6. Ο συντελεστής ρ του Spearman και οι εναλλακτικές λύσεις στην περίπτωση που η κατά Pearson Ανάλυση Συσχέτισης είναι αδιέξοδη
  Κεφάλαιο 13: Μερική Συσχέτιση (Partial Correlation)

 1. Σκοπός και περιεχόμενο της ανάλυσης μερικής συσχέτισης
 2. Η τάξη της ανάλυσης μερικής συσχέτισης (order of partial correlation)
 3. Οι παραδοχές
 4. Τρέχοντας ταυτόχρονα Zero-order correlation analysis και First-order partial correlation analysis, με μεταβλητή ελέγχου τη μεταβλητή EXPER
 5. Τρέχοντας ταυτόχρονα Zero-order correlation analysis και First-order partial correlation analysis, με μεταβλητή ελέγχου τη μεταβλητή AGE
 6. Τρέχοντας ταυτόχρονα Zero-order correlation analysis και Second-order partial correlation analysis, με δύο μεταβλητές ελέγχου, EXPER και AGE
  Κεφάλαιο 14: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Simple Linear Regression)

 1. Εισαγωγικά
 2. Τι είναι η ευθεία παλινδρόμησης (regression line)
 3. Πώς κατασκευάζεται η ευθεία παλινδρόμησης
 4. Η γραφική αναπαράσταση της ευθείας παλινδρόμησης
 5. Οι παραδοχές για την Απλή Παλινδρομική Ανάλυση
 6. Το νόημα και η σπουδαιότητα των υπολοίπων ή καταλοίπων (residuals)
 7. Τρέχοντας απλή παλινδρομική ανάλυση
 8. Τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης
 9. Η γραφική αναπαράσταση της εξίσωσης παλινδρόμησης
 10. Ο έλεγχος της παραδοχής της ανεξαρτησίας
 11. Ο έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας
 12. Ο έλεγχος της παραδοχής της γραμμικότητας
 13. Ο έλεγχος της παραδοχής της ισότητας των διασπορών
 14. Η φροντίδα των ακραίων ή επιδραστικών τιμών (Outliers or Influential Points)
  Κεφάλαιο 15: Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Multiple Linear Regression)

 1. Νόημα και σκοπός της πολλαπλής παλινδρόμησης
 2. Οι παραδοχές της πολλαπλής παλινδρομικής ανάλυσης
 3. Η εκτέλεση της ανάλυσης παλινδρόμησης
 4. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης
 5. Ο έλεγχος των παραδοχών
 6. Οι παραβιάσεις των παραδοχών, οι ‘θεραπείες’ και οι εναλλακτικές λύσεις
 7. Η επιλογή της μεθόδου στο πλαίσιο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
 8. Η επικύρωση του παλινδρομικού μας μοντέλου (model validation)
 9. Με ποια σειρά εισάγουμε τις μεταβλητές σε ένα παλινδρομικό μοντέλο;
 10. Ο Πίνακας ANOVA και η ερμηνεία του
 11. Η ερμηνεία λογαριθμικής παλινδρομικής εξίσωσης
 12. Πώς εισάγουμε κατηγορικές μεταβλητές μέσα σε ένα γραμμικό παλινδρομικό μοντέλο
 13. Συζήτηση – Γενικά συμπεράσματα
  Κεφάλαιο 16: Απλή Ανάλυση Διασποράς με Ένα Παράγοντα (One Way Analysis of Variance)

 1. Νόημα και σκοπός της ανάλυσης διασποράς
 2. Οι παραδοχές της απλής ανάλυσης διασποράς
 3. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
 4. Οι γραφικές αναπαραστάσεις
 5. Ο έλεγχος των παραδοχών
 6. Παρατηρήσεις πάνω στις 3 σπουδαιότερες μεθόδους πολλαπλών συγκρίσεων (Tukey, Bonferroni και Scheffe)
  Κεφάλαιο 17: Μη Παραμετρικά Στατιστικά Κριτήρια (Nonparametric Statistics)

 1. Γενικά
 2. Το μη παραμετρικό κριτήριο των Mann – Witney και τα συναφή, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, κριτήρια Kolmogorov – Smirnov Z, Moses extreme reactions, και Wald – Wolfowitz runs
 3. Τα συναφή με το Mann – Whitney τεστ
 4. Το μη παραμετρικό κριτήριο των Kruskal – Wallis
 5. Τα συναφή με το Kruskal – Wallis στατιστικά κριτήρια
 6. Το διωνυμικό κριτήριο (Binomial Test)
  Κεφάλαιο 18: Kaplan-Meier Ανάλυση Επιβίωσης (Kaplan-Meier Survival Analysis)

 1. Εισαγωγικά
 2. Τι είναι οι censored cases και πως διαφοροποιούν τα KaplanMeier μοντέλα, έναντι των παραδοσιακών στατιστικών μοντέλων
 3. Η συνάρτηση επιβίωσης (survival function)
 4. Πότε χρησιμοποιούμε μοντέλα Kaplan – Meier – Ερευνητικές Υποθέσεις
 5. Η δομή ενός μοντέλου Kaplan – Meier
 6. Οι παραδοχές για το Kaplan – Meier στατιστικό μοντέλο
 7. Στατιστικά τεστ σύγκρισης καμπυλών επιβίωσης, στο πλαίσιο των Kaplan- Meier στατιστικών μοντέλων
 8. Ποιο νόημα έχουν η μέση τιμή, η διάμεσος, και το τυπικό σφάλμα στα Kaplan – Meier μοντέλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στατιστικοί Πίνακες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.