Η ερυθρόμορφη κεραμική από την Αγορά της Πέλλας

30,53

N-id: 1665 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 428 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2018 ISBN: 978-960-456-505-4 Κωδικός Ευδόξου: 32998337 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Θέμα της μελέτης αυτής αποτελεί η παρουσίαση της ερυθρόμορφης κεραμικής από την περιοχή της Αγοράς της Πέλλας, που περιλαμβάνει τα ευρήματα του ίδιου του συγκροτήματος της Αγοράς, των μικρών οικοδομικών τετραγώνων Ι/2, Ι/4, Ι/6 και Ι/7 στα νότιά της που πιθανότατα ανήκουν σ’ αυτήν, καθώς και των δρόμων ανάμεσα στην Αγορά και στα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα. Στην πλειονότητά της η κεραμική αυτή προέρχεται από την πανεπιστημιακή ανασκαφή του Α.Π.Θ. Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το ζήτημα της εξέτασης των σχημάτων, της εικονογραφίας, των κεραμικών εργαστηρίων και της χρονολόγησης των αγγείων. Ακόμη, παρέχει στοιχεία για την Πέλλα των Κλασικών χρόνων, για την οποία υπάρχουν, ως σήμερα, σχετικά λίγα στοιχεία.
Η ανασκαφική έρευνα στην περιοχή της Αγοράς έχει φέρει στο φως τη μεγαλύτερη ποσότητα ερυθρόμορφης κεραμικής από την Πέλλα. Συνολικά εξετάστηκαν χίλια εννιακόσια εξήντα τέσσερα (1964) τμήματα αγγείων. Το πλήθος της ερυθρόμορφης κεραμικής οφείλεται αφενός στη μακρόχρονη έρευνα της περιοχής της Αγοράς και αφετέρου στο μεγάλο όγκο αρχαιολογικού υλικού, που προέρχεται από το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης. Η ερυθρόμορφη κεραμική από το εσωτερικό των τάφων της ευρύτερης περιοχής δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης, καθώς θα εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής δημοσίευσης του νεκροταφείου.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο πρώτο: Ανασκαφικά Δεδομένα 

Α. Το νεκροταφείο της περιοχής της Αγοράς
Β. Το κτιριακό συγκρότημα της Αγοράς

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Σχήματα 

Α. Κρατήρες
Β. Λεκανίδες
Γ. Ασκοί
Δ. Πελίκες
Ε. Λήκυθοι
ΣΤ. Σκύφοι αττικού τύπου
Ζ. Υδρίες
Η. Πυξίδες
Θ. Πινάκια
Ι. Άλλα σχήματα (κάνθαρος, κύλικες, γαμικός λέβης, οινοχόες, κάλαθος)

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Εικονογραφία 

Α. Φυτικά κοσμήματα
Β. Ζώα – μυθικά όντα
Γ. Σκηνές γυναικείου κόσμου
Δ. Ιματιοφόροι νέοι και γυμνές ανδρικές μορφές
Ε. Συμπόσια
ΣΤ. Σκηνές κώμου
Ζ. Προτομές με φρυγικό πίλο
Η. Προτομές με σάκκο
Θ. Γρυπομαχίες
Ι. Αμαζονομαχίες
Κ. Διονυσιακά θέματα
Λ. Διάφορα μυθολογικά θέματα
Μ. Άλλα αδιάγνωστα εικονογραφικά θέματα

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Αγγειογράφοι, Κεραμικά Εργαστήρια – Χρονολόγηση 

Α. Καλά χρονολογημένα ανασκαφικά σύνολα από την Αγορά της Πέλλας
Β. Χρονολόγηση της ερυθρόμορφης κεραμικής από την Αγορά της Πέλλας με στιλιστικά κριτήρια

Κεφάλαιο Πέμπτο: Συμπεράσματα 

Α. Παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση εύρεσης, τη χρήση και τα σχήματα των αγγείων
Β. Ο ρόλος της αττικής ερυθρόμορφης κεραμικής. Παρατηρήσεις σχετικά με το εμπόριο των ερυθρόμορφων αγγείων κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.
Γ. Τα εργαστήρια εκτός Αττικής
Δ. Σύνδεση της ερυθρόμορφης κεραμικής με την ιστορική εξέλιξη της Πέλλας και του μακεδονικού βασιλείου

 

Κεφάλαιο Έκτο: Κατάλογος 

Α. Κρατήρες
Β. Λεκανίδες
Γ. Ασκοί
Δ. Πελίκες
Ε. Λήκυθοι
ΣΤ. Σκύφοι αττικού τύπου
Z. Κάνθαρος
H. Κύλικες
Θ. Υδρίες
Ι. Οινοχόες
Κ. Πυξίδες
Λ. Πινάκια
Μ. Κάλαθος
Ν. Γαμικός λέβητας

Αγγλική περίληψη
Συντομογραφίες – βιβλιογραφία
Ευρετήριο