Ρώσσιου Αικατερίνη

Η Κατερίνα Ρώσσιου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1967.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1992).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (άριστα) «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2006).

Διετέλεσε επιμορφώτρια του ΥΠΕΠΘ, ΕΚΕΠΙΣ, ΙΔΕΚΕ. Συμμετείχε σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και επιμορφώσεις, στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Από το 1992 εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγήτρια πληροφορικής με οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

Από το 2003 υπηρετεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (Κε.Συ.Π) Ν. Κιλκίς, ως Ειδικός Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Σ.Ε.Π..

Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.

Skype: krossiou Web: http://users.sch.gr/krossiou

Βιβλία του Συγγραφέα