Πετρούνιας Ευάγγελος

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ έχει σπουδάσει φιλολογία στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, κλασική φιλολογία και γλωσσολογία στο πανεπιστήμιο της Tübingen, γλωσσολογία και γλωσσοδιδαχτική στα πανεπιστήμια της Lille, του UCLA, του Salzburg, της Perugia και της Girona.
Έχει διδακτορικό δίπλωμα στην κλασική φιλολογία απο το πανεπιστήμιο της Tübingen, και μεταπτυχιακό δίπλωμα γλωσσοδιδαχτικής απο το UCLA.
Έχει διδάξει σά λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, και ειδικός επιστήμονας αρχαία, μεσαιωνική, και νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία στα πανεπιστήμια της Tübingen, του UCLΑ, και της Θεσσαλονίκης.
Έχει επίσης διατελέσει τακτικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών («Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη») του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Ήταν καθηγητής ελληνικής και αντιπαραθετικής γλωσσολογίας στο Τμήμα Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής του ίδιου πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει στη σειρά "Hypomnemata" το βιβλίο Funktion und Thematik der Bilder bei Aischylos. Göttingen 1976.
Έχει συντάξει τις ετυμολογίες του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1998.
Ο πρώτος τόμος της Νεοελληνικής Γραμματικής δημοσιεύτηκε σε δεύτερη έκδοση το 2001 απο τις εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
Μερικές απο τις άλλες δημοσιεύσεις-του σχετικά με την ελληνική γλώσσα, τις ετυμολογίες, και τη σύγκριση γλωσσών αναφέρονται στη βιβλιογραφία τούτου του βιβλίου, καθώς και στην ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη.

Βιβλία του Συγγραφέα