Εκδηλώσεις - Νέα

Νέα κυκλοφορία: Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου | Κριτήρια Συνεξέτασης

Νέα κυκλοφορία: Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου | Κριτήρια Συνεξέτασης - Εκδόσεις Ζήτη

Η νέα μας κυκλοφορία Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου | Κριτήρια Συνεξέτασης των συγγραφέων Μ. Πετροπούλου και Σ. Μαργαρίτη περιέχει επιπρόσθετο υλικό για εμπέδωση της ύλης του μαθήματος των Νέων Ελληνικών της Γʹ Λυκείου και επικαιροποιημένα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τις τελευταίες τροποποιήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο διδασκαλίας και συνεξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Αποτελεί συνέχεια του βιβλίου Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου (Εκδόσεις Ζήτη, 2019) και στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να επεξεργαστούν ποικίλα θέματα και να έρθουν αντιμέτωποι με πολλά είδη κειμένων και ερωτήσεων ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Είναι οργανωμένο σε πέντε ενότητες:
1η ενότητα: 60 ερωτήσεις θεωρίας νέου τύπου με τις απαντήσεις τους
2η ενότητα: 35 κριτήρια συνεξέτασης
3η ενότητα: 20 δεκάλεπτα τεστ
4η ενότητα: 15 πολυτροπικά κείμενα / 40 ερωτήσεις υποκειμενικού χαρακτήρα
5η ενότητα: Ενδεικτικές απαντήσεις στα 35 κριτήρια συνεξέτασης, στα δεκάλεπτα τεστ & στα πολυτροπικά κείμενα.