Εκδηλώσεις - Νέα

Μόλις κυκλοφόρησε: Λατινικά Β΄ Λυκείου

Μόλις κυκλοφόρησε: Λατινικά Β΄ Λυκείου - Εκδόσεις Ζήτη

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εξέτασης

Στόχος του βιβλίου «Λατινικά Β΄ Λυκείου | Ανθρωπιστικών σπουδών» των συγγραφέων Ά. Σιάτρα και Η. Καρακόλιου είναι να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για τον μαθητή της Β΄ τάξης Λυκείου προετοιμάζοντάς τον κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις του μαθήματος και στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου. Περιέχει εισαγωγικά σημειώματα και πληροφορίες για τους συγγραφείς των κειμένων, νοηματική απόδοση των κειμένων για τη μέγιστη εμπέδωσή τους, πίνακες λεξιλογίου ανταποκρινόμενους στα νέα δεδομένα, γραμματική, συντακτικό.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο εργαλείο και για τον εκπαιδευτικό, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει τεράστια ποικιλία ασκήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, αλλά και παράλληλα κείμενα για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος.

Το βιβλίο περιέχει, επίσης, απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.

Συνοπτικά περιέχει:

• Σκοπούς και στόχους κάθε μαθήματος.
• Εισαγωγικά σημειώματα.
• Νοηματική απόδοση των κειμένων.
• Μεταφράσεις.
• Αναλυτική αναγνώριση των λέξεων του κειμένου.
• Πίνακα με λέξεις λατινικής που συγγενεύουν με τη νέα ελληνική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
• Λατινικούς όρους που χρησιμοποιούνται στα νέα ελληνικά.
• Πλήρη γραμματική και συντακτική ανάλυση.
• Γραμματική και συντακτικό κάθε μαθήματος.
• Ενδεικτικές ασκήσεις μετασχηματισμού.
• Ασκήσεις επανάληψης σε κάθε μάθημα.
• Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης.
• Παράλληλα κείμενα για κάθε μάθημα.