, ,

Εισαγωγή στην Ποσοτική Xημική Aνάλυση

Aρχές, Xημειομετρία, Mεθοδολογία, Kατεργασίες

24,33

N-id: 0407 Κατηγορίες: , Ετικέτα: Σελίδες: 364 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999 ISBN: 960-431-516-1 Κωδικός Ευδόξου: 11265 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η Αναλυτική Χημεία έχει ως αντικείμενο την εύρεση της χημικής σύστασης δειγμάτων περιβαλλοντικής, εδαφολογικής, γεωλογικής, βιολογικής και τεχνολογικής προέλευσης. Οι στόχοι της επιτυγχάνονται με τη βοήθεια της Ποιοτικής και της Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης.
Το βιβλίο «Εισαγωγή στην Ποσοτική Χημική Ανάλυση» απευθύνεται στους φοιτητές των Τμημάτων Χημείας και Φαρμακευτικής, αλλά και σε κάθε επιστήμονα που ασχολείται με τη διεξαγωγή χημικών αναλύσεων ή με την αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την επακόλουθη εφαρμογή των Μεθόδων Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης, κυρίως των σταθμικών και τιτλομετρικών.
Η ύλη του βιβλίου αναπτύσσεται διεξοδικά και, όπου χρειάζεται, δίνονται παραδείγματα και ασκήσεις, για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων και των τεχνικών που περιγράφονται. Ειδικότερα, τα 21 κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνουν:

 • Τις γενικές αρχές που ισχύουν στη διαδικασία του ποσοτικού προσδιορισμού των συστατικών ενός δείγματος, στην έκφραση της συγκέντρωσής τους, και στην προτυποποίηση των μεθόδων χημικής ανάλυσης (κεφάλαια 1, 2, 9, 10, 11).
 • Τα κύρια στοιχεία της χημειομετρίας, δηλαδή τις στατιστικές παραμέτρους και τις δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, τη σύγκρισή τους με πρότυπες τιμές, τον έλεγχο των σφαλμάτων, και την εκτίμηση της σημαντικότητάς τους (κεφάλαια 3, 4, 5, 6, 7, 8).
 • Τις ιδιότητες και τη σωστή χρήση των χημικών αντιδραστηρίων, των υλικών, των σκευών και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της χημικής ανάλυσης, καθώς και τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του εργαστηρίου (κεφάλαια 12, 14, 21).
 • Τις εργαστηριακές πρακτικές που εφαρμόζονται στις τεχνικές δειγματοληψίας και προκατεργασίας των δειγμάτων, όπως μετρήσεις μάζας και όγκου, λειοτρίβηση, ξήρανση, πύρωση, διήθηση, φυγοκέντριση, εκχύλιση κ.ά. (κεφάλαια 13, 14).
 • Τις μεθόδους αποσύνθεσης των στερεών και υγρών δειγμάτων, όπως η υγρή πέψη με οξέα, η σύντηξη, η ξηρή τεφροποίηση, η καύση και η επίδραση ακτινοβολιών, μικροκυμάτων κ.λπ. (κεφάλαια 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Περιέχει:

 1. Εισαγωγή
 2. Μονάδες συγκέντρωσης
 3. Σφάλματα
 4. Περιγραφική στατιστική αποτελεσμάτων
 5. Εκτιμητική στατιστική
 6. Διάδοση υπολογιστικών σφαλμάτων
 7. Προχωρημένη στατιστική ανάλυση
 8. Πειραματικός σχεδιασμός
 9. Στοιχεία μετρολογίας και ελέγχου ποιότητας
 10. Χαρακτηριστικά πρότυπων μεθόδων χημικής ανάλυσης
 11. Ποσοτικοί υπολογισμοί
 12. Αντιδραστήρια και υλικά
 13. Δειγματοληψία
 14. Φυσικές και χημικές διεργασίες στην ανάλυση
 15. Υγρή πέψη
 16. Σύντηξη
 17. Ξηρή τεφροποίηση
 18. Καύση
 19. Επίδραση μικροκυμάτων
 20. Απώλειες συστατικών κατά την ανάλυση
 21. Υγιεινή και ασφάλεια του εργαστηρίου