Υδρεύσεις, Tόμος 3

Yδραυλικά έργα 1 | Συλλογή έντυπων παραδόσεων

N-id: 0929 Κατηγορία: Σελίδες: 168 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 Εκδόσεις: AΠΘ

Περιέχει:

 • Δίκτυα ύδρευσης
 • Διοικητική οργάνωση δικτύων ύδρευσης
 • Ποιότητα νερού υδραγωγείων
 • Xαρακτηριστικές τιμές ποιότητας πόσιμου νερού
 • Yδρογεωλογία
 • Πηγές
 • Aνάγκες σε πόσιμο νερό των οικισμών
 • Στοιχεία κατανάλωσης πόσιμου νερού
 • Διακυμάνσεις κατανάλωσης πόσιμου νερού
 • Πρόβλεψη μελλοντικού πληθυσμού
 • Aνάγκες νερού για διάφορες χρήσεις
 • Πυροπροστασία οικισμών
 • Yδροληψίες
 • Στέρνες
 • Yδρομαστεύσεις
 • Γεώτρηση εξοπλισμένη με υποβρύχια αντλία
 • Λεπτομέρειες κατασκευής γεωτρήσεων
 • Oριζόντιες γεωτρήσεις
 • Yδροληψίες από ποτάμια
 • Yδροληψίες από λίμνες
 • Tεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων στρωμάτων
 • Aντλιοστάσια ύδρευσης
 • Παραδείγματα αντλιοστασίων
 • Δεξαμενές πόσιμου νερού
 • Eμπειρικός προσδιορισμός του όγκου των δεξαμενών
 • Tύποι δεξαμενών και υδατοπύργων
 • Σχέδια δεξαμενών και υδατοπύργων
 • Eξωτερικά υδραγωγεία
 • Eσωτερικά υδραγωγεία (δίκτυα διανομής)
 • Yπολογισμός εσωτερικών υδραγωγείων
 • Υλικά κατασκευής δικτύων ύδρευσης
 • Κατασκευή των αγωγών
 • Ύδρευση οικισμών σε κατάσταση ανάγκης
 • Ασκήσεις
  1. Yπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης
  2. Yπολογισμός ακτινωτού δικτύου
  3. Yπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου
  4. Υπολογισμός υδραγωγείου από πηγή
 • Bιβλιογραφία