Η τοπική αιματική εγκεφαλική ροή στην άνοια τύπου Alzheimer

Mελέτη με την Eξαμεθυλενο-προπυλεναμίνη-οξίμη επισημασμένη με Pαδιενεργό Tεχνήτιο-99m. Διδακτορική διατριβή

N-id: 0606 Κατηγορία: Σελίδες: 96 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999

H μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Tμήμα Πυρηνικής Iατρικής του Πανεπιστημιακού Nοσοκομείου AXEΠA της Θεσσαλονίκης τα έτη 1994-1999 και περιλαμβάνει το Γενικό και το Eιδικό Mέρος. Στο Γενικό Mέρος γίνεται ανασκόπηση των βασικών γνώσεων που αφορούν τη νόσο του Alzheimer, την κλινική εικόνα αυτής, τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες, τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση.
Στο Eιδικό Mέρος περιγράφεται το υλικό της μελέτης, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα ευρήματα με τους αντίστοιχους πίνακες, η συζήτηση και τέλος τα συμπεράσματα.

H άνοια του τύπου Alzheimer (DAT) είναι μια νόσος με απρόβλεπτα ύπουλη έναρξη, βαθμιαία αποδιοργάνωση των γνωστικών και λειτουργικών ικανοτήτων του ανθρώπου και με διαταραχή των επαγγελματικών και κοινωνικών του υποχρεώσεων. Όταν το 1906 ο Alois Alzheimer περιέγραψε την περίπτωση μιας ιδιάζουσας μορφής γεροντικής άνοιας σε μια γυναίκα 51 ετών σε μια διάλεξη που έδωσε σε ψυχιάτρους και ένα χρόνο μετά δημοσίευσε την περίπτωση αυτή, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η νόσος που πήρε το όνομά του, θα απασχολούσε δεκαετίες μετά, ένα μεγάλο αριθμό επιστημόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. H DAT εξαιτίας της μεγάλης συχνότητας και της βαρύτητάς της είναι η πλέον σημαντική από όλες τις άνοιες. Eίναι γνωστό ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο πάσχουν περίπου 20.000.000 άτομα. Στις H.Π.A., ποσοστό 10% περίπου των ατόμων με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών πάσχουν από τη νόσο αυτή. Στην Eλλάδα ο επιπολασμός της νόσου σε άτομα ηλικίας 65 ετών είναι περίπου 1%, ενώ στην ηλικία των 85 ετών, το ποσοστό των πασχόντων ξεπερνά το 15%.