Αντλίες και Καταθλιπτικοί Αγωγοί, Τεύχος 2

Υδραυλικά έργα 1 | Συλλογή έντυπων παραδόσεων

N-id: 0928 Κατηγορία: Σελίδες: 66 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 Εκδόσεις: ΑΠΘ

Περιέχει:

 • Τύποι αντλιών
 • Σχήματα κυριοτέρων τύπων αντλιών
 • Υπολογισμός αντλιών
 • Φυγοκεντρικές αντλίες
 • Τύποι φυγοκεντρικών αντλιών
 • Τρόποι τοποθέτησης φυγοκεντρικών αντλιών στα αντλιοστάσια
 • Πεδία εφαρμογών φυγοκεντρικών αντλιών
 • Συνδεσμολογία αντλιών
 • Ειδικά τεμάχια συνδεσμολογίας σωληνώσεων
 • Θάλαμοι αναρρόφησης φυγοκεντρικών αντλιών
 • Μηχανισμοί αυτόματης λειτουργίας φυγοκεντρικών αντλιών
 • Καταθλιπτικοί αγωγοί
 • Οικονομική ταχύτητα καταθλιπτικών αγωγών
 • Υπολογισμός πάχους τοιχωμάτων χαλυβδοσωλήνων καταθλιπτικών αγωγών
 • Προστασία καταθλιπτικών αγωγών από υδραυλικά πλήγματα
 • Αξονικές δυνάμεις σε αγωγούς υπό πίεση
 • Αντλίες κεκλιμένου έλικα
 • Αντλίες τύπου «μαμούθ»
 • Πιεστικές δεξαμενές
 • Σχέδια πιεστικής δεξαμενής λυμάτων
 • Αυτοματισμοί αντλιοστασίων
 • Aσκήσεις
  1. Aντληση σε δύο δεξαμενές
  2. Υπολογισμός πιεστικής δεξαμενής
  3. Οικονομική διατομή καταθλιπτικού αγωγού
  4. Υπολογισμός καταθλιπτικού αγωγού και εκλογή αντλιών
  5. Υπολογισμός δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού
  6. Διαστασιολόγηση τοιχωμάτων χαλυβδοσωλήνων
 • Θέματα εξετάσεων
 • Βιβλιογραφία
 • Κατάσταση εκδοθέντων εντύπων