Χημική Τεχνολογία

14,42

N-id: 1027 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 180 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-906-X Κωδικός Ευδόξου: 11414 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα και από τότε παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη ως εφαρμοσμένη επιστήμη μεγάλης πρακτικής σημασίας. Χημική Τεχνολογία είναι η επιστήμη που πραγματεύεται μεθόδους και διεργασίες για την με μέγιστη απόδοση και χαμηλότερο κόστος μετατροπή των πρώτων υλών σε χρήσιμα προϊόντα. Η Χημική Τεχνολογία στηρίζεται στην Ανόργανη και Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Φυσική, Θερμοδυναμική και άλλες επιστήμες.
Η Χημική Τεχνολογία υποδιαιρείται σε δύο βασικούς κλάδους:

 • Την Ανόργανη Χημική Τεχνολογία με αντικείμενο την παραγωγή ανόργανων οξέων, βάσεων, διαφόρων αλάτων, λιπασμάτων, τσιμέντων, γυαλιού, κεραμικών, μετάλλων και των κραμάτων τους.
 • Την Οργανική Χημική Τεχνολογία με αντικείμενο την βιομηχανική παραγωγή προϊόντων βασικής οργανικής σύνθεσης, χρωμάτων, πολυμερών (πλαστικών και ελαστικών) και τις διεργασίες στα στερεά, αέρια και υγρά καύσιμα.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μηχανολογίας των Τ.Ε.Ι. Επίσης είναι χρήσιμο τόσο για φοιτητές και άλλων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., που στο πρόγραμμα σπουδών τους περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με τη Χημεία, και αντίστοιχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. όσο και για επιστήμονες που ασχολούνται με την παραγωγή.
Από το ευρύ πεδίο θεμάτων που περιλαμβάνει η Χημική Τεχνολογία, που περιγράφουν την παραγωγή ενός τεράστιου αριθμού προϊόντων από τη χημική βιομηχανία και που είναι αδύνατο να συμπεριληφθούν σ’ ένα βιβλίο, στο παρόν βιβλίο αναπτύσσεται η τεχνολογία παραγωγής των κατασκευαστικών υλικών, η χημεία και τεχνολογία του νερού που είναι απαραίτητη σε όλες τις βιομηχανικές διεργασίες και η τεχνολογία των καυσίμων. Επίσης κρίθηκε σκόπιμο στην αρχή αυτού του βιβλίου να παρατεθούν στοιχεία από τη θεωρία της δομής των ατόμων και των χημικών δεσμών, λόγω της σημαντικότητάς τους γενικά σε κάθε διαπραγμάτευση θεμάτων που έχουν σχέση με τη Χημεία.


Περιεχόμενα:

1. Στοιχεία δομής των ατόμων και Θεωρίας των δεσμών

 1. Στοιχεία δομής των ατόμων
 2. Στοιχεία από τη θεωρία των δεσμών

2. Πρώτες ύλες και αξιοποίηση αυτών

 1. Εισαγωγή
 2. Εμπλουτισμός των πρώτων υλών

3. Βασικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας – Xημικοί αντιδραστήρες

 1. Βασικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας
 2. Χημικοί αντιδραστήρες

4. Χημεία και τεχνολογία του νερού

 1. Γενικά για το νερό
 2. Χημική συμπεριφορά του νερού
 3. Φυσικά νερά
 4. Καθαρισμός του νερού
 5. Σκληρότητα του νερού
 6. Αποσκλήρυνση του νερού
 7. Χρήση του νερού στη βιομηχανία

5. Μεταλλουργία

 1. Μεταλλεύματα
 2. Παραγωγή του σιδήρου και του χάλυβα
 3. Παραγωγή του αλουμινίου

6. Βιομηχανία των πυριτικών υλικών

 1. Γενικά
 2. Κεραμικά υλικά
 3. Τσιμέντα
 4. ‘Υαλοι

7. Τεχνολογία καυσίμων

 1. Το πετρέλαιο και τα προϊόντα του
 2. Στερεά καύσιμα – Ορυκτοί άνθρακες
 3. Αέρια καύσιμα

8. Τεχνολογία παραγωγής πολυμερών

 1. Εισαγωγή
 2. Βασικοί ορισμοί και έννοιες
 3. Μέθοδοι πολυμερισμού
 4. Παραγωγή θερμοπλαστικών πολυμερών
 5. Παραγωγή θερμοστατικών πλαστικών πολυμερών
 6. Ελαστομερή
 7. Η δομή των πολυμερών