,

Η οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης

Ένας οδηγός

25,23

N-id: 0521 Κατηγορίες: , Ετικέτα: Σελίδες: 246 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 1982 ISBN: 960-431-234-0 Κωδικός Ευδόξου: 11035 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό είναι από εκείνα που δεν είναι σαφές ούτε πότε άρχισαν να γράφονται ούτε πότε θα ολοκληρωθούν. Kαι τούτο γιατί, από τη μια πλευρά, προέκυψε από τη μακρόχρονη παρατήρηση και προσπάθεια οργάνωσης της μελετητικής πρακτικής -όπου το πρώτο του υλικό μαζεύτηκε και οι πρώτες του σελίδες γράφτηκαν σε ανύποπτο χρόνο, όχι βέβαια ως σελίδες βιβλίου, αλλά για την αντιμετώπιση κάποιου πρακτικού προβλήματος- άσχετο αν η αναγωγή όλων αυτών σε συνεκτικό σύστημα, η δοκιμασία του συστήματος μέσα από μια σειρά εφαρμογών και η καθαυτό συγγραφική δουλειά έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια. Aπό την άλλη πλευρά επειδή η οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης όπως και κάθε άλλης επιστημονικής πρακτικής, προκύπτει και διαμορφώνεται τελικά από το σύνολο αυτών που την ασκούν, διατηρώντας πάντα την χαρακτηριστική εκείνη ρευστότητα που επιβάλλει η δυναμική εξέλιξη του επιστημονικού κλάδου και της πρακτικής του άσκησης.
Έτσι, παρά την ανθρώπινα κατανοητή μύχια ελπίδα του συγγραφέα κάθε οδηγού, και αυτός ο οδηγός δεν γράφτηκε τόσο για να ακολουθηθεί επακριβώς, όσο για να αποτελέσει τόσο για να ακολουθηθεί επακριβώς, όσο για να αποτελέσει την καταγραφή μιας συσσωρευμένης πείρας και οργανωτικής πρόθεσης, επάνω στα οποία να μπορεί να στηριχτεί και να συνεχιστεί η βελτίωση του τρόπου δουλειάς του αρχιτέκτονα. Η βελτίωση αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πρώτα μελήματα τόσο του κάθε αρχιτέκτονα χωριστά, όσο, ακόμη περισσότερο, των φορέων που έχουν άμεση ή έμμεση ευθύνη για την άσκηση του επαγγέλματός του -ανώτερες σχολές, σύλλογοι, επιμελητήριο, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες-, πράγμα που ασφαλώς ισχύει για όλους τους κλάδους των, λεγόμενων, τεχνικών. Και τούτο γιατί η ποιοότητα της πρακτικής ενός κλάδου, που ασκείται σε έναν κοινωνικό χώρο από ελεύθερο επαγγελματία ή δημόσιο υπάλληλο, είναι το μέτρο που καθορίζει την επιστημονική στάθμη του συγκεκριμένου κλάδου στον χώρο αυτόν, επάνω στην οποία μπορεί μετά να στηριχτεί η πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα.


Στο βιβλίο αυτό βρίσκει πληροφορίες που αφορούν στην οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, όποιος αντιμετωπίζει ένα σχετικό πρόβλημα στην πράξη.
Oι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πολύ απλές, καθαρά τεχνικού χαρακτήρα: π.χ. τι πρέπει να περιλαμβάνει μια κάτοψη προμελέτης, πώς διαρθρώνεται μια τεχνική περιγραφή, ποιο είναι το πλήρες περιεχόμενο μιας μελέτης εφαρμογής, ή, ακόμη απλούστερα, ποια είναι τα πάχη γραμμών που είναι κατάλληλα για ένα κατασκευαστικό σχέδιο 1:50.
Oι ζητούμενες πληροφορίες ενδέχεται να είναι σύνθετες και να έχουν οργανωτικό χαρακτήρα: π.χ. πώς γίνεται η παραπομπή από το ένα σχέδιο της μελέτης εφαρμογής στο άλλο, πώςσυντάσσεται ένας πίνακας κουφωμάτων, σε τι συνίσταται η διαφορά περιεχομένου μεταξύ σχεδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης, ή, ακόμη συνθετότερα, πώς μπορεί να οργανωθεί ολόκληρο το αρχείο μελετών ενός αρχιτεκτονικού γραφείου.
Πρόθεση του βιβλίου είναι να βοηθήσει όποιον, με οποιοαδήποτε ιδιότητα, έχει να ασχοληθεί με μια αρχιτεκτονική μελέτη: είτε στην εκπαίδευση, ως φοιτητής, είτε στην επαγγελματική πρακτική, ως μελετητής, είτε στον προγραμματισμό και έλεγχο μελετών, ως δημόσια ή ιδιωτική τεχνική υπηρεσία, είτε ακόμη στη συνεργασία του με αρχιτέκτονα, ως κύριος του έργου ή ως ειδικός μελετητής.


Περιέχει:
Eισαγωγή
Πως χρησιμοπιείται αυτός ο οδηγός

1o μέρος: H αρχιτεκτονική μελέτη ως σύστημα οργανωμένης πληροφορίας – Γενικές οργανωτικές αρχές

 1. Tα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και η λογική που τα διέπει
 2. Διάκριση της πληροφορίας της μελέτης σε υποσύνολα και χαρακτηρισμός τους με κωδικούς
 3. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών οργανωτικών χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής μελέτης

2o μέρος: Aρχιτεκτονική προκαταρκτική μελέτη

 1. Γενικά
 2. Περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής προκαταρκτικής μελέτης
 3. Οργάνωση της προκαταρκτικής μελέτης

3ο μέρος: Aρχιτεκτονική προμελέτη

 1. Γενικά
 2. Στοιχεία της αρχιτεκτονικής προμελέτης
 3. Oργάνωση της αρχιτεκτονικής προμελέτης
 4. Παραδείγματα σχεδίων και κειμένων αρχιτεκτονικής προμελέτης

4ο μέρος: Aρχιτεκτονική οριστική μελέτη και μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας

 1. Γενικά
 2. Στοιχεία της αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης
 3. Οργάνωση της αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης
 4. Παραδείγματα σχεδίων και κειμένων αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης

5ο μέρος: Aρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής

 1. Γενικά
 2. Στοιχεία της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής
 3. Οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής
 4. Παραδείγματα σχεδίων και κειμένων αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής

Βιβλιογραφία
Θεματικό ευρετήριο
Παράρτημα με βασικά έντυπα γραφείου, πίνακες κ.λπ. σε χωριστό φάκελο