, ,

ECERS-E: Επέκταση της Κλίμακας Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Εκπαίδευσης ECERS-R: Τέσσερις Υποκλίμακες Γνωστικών Περιοχών

11,71

N-id: 1536 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 72 Σχήμα: 28 x 22 Xρονολογία: 2013 ISBN: 978-960-456-337-1 Κωδικός Ευδόξου: 22767836 Έκδοση: 4η Έκδοση με προσθήκη επεξηγήσεων Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Προλογικό Σημείωμα

Brenda Taggart, (Institute of Education, University of London), Εκ μέρους των συγγραφέων της κλίμακας ECERS-E

Η είσοδος στη νέα χιλιετία σηματοδότησε την αυξανόμενη συνειδητοποίηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, της σημασίας που έχει η παροχή εμπειριών υψηλής ποιότητας στα μικρά παιδιά. Πολυετείς έρευνες όπως το πρότζεκτ «Effective Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPE)» στο Ηνωμένο Βασίλειο και η μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Μελέτης της Ανθρώπινης Ανάπτυξης (NICHD) σχετικά με την προσχολική αγωγή και την ανάπτυξη των μικρών παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επισημάνει τα μακροπρόθεσμα οφέλη της ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης.
Συνεπώς μου δίνει μεγάλη χαρά η συγγραφή του προλόγου στην Ελληνική μετάφραση της Επέκτασης της Κλίμακας Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Προσχολικής Εκπαίδευσης (Early Childhood Environment Rating Scales-Extension, ECERS-E). Η «οικογένεια» των κλιμάκων αξιολόγησης προσχολικών περιβαλλόντων αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας μέσα από τη συνεργασία των Thelma Harms, Richard Clifford και Debby Cryer. Οι συγγραφείς της κλίμακας ECERS-E είμαστε υπόχρεοι σε αυτούς για την καλοσύνη τους, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση που μας δόθηκε από την πλευρά τους κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της κλίμακας ECERS-E. Η κλίμακα ECERS-E αποτελεί έναν συνοδοιπόρο της Κλίμακας Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Προσχολικής Εκπαίδευσης (Early Childhood Environment Rating Scale, ECERS-R) και σχεδιάστηκε προκειμένου να συλλάβει στοιχεία της ποιότητας συγκεκριμένων διαστάσεων που υπάρχουν στο Αγγλικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 3-5 ετών. Από την έκδοσή τους, οι κλίμακες ECERS-E και ECERS-R χρησιμοποιήθηκαν μαζί σε διάφορες έρευνες παγκοσμίως ώστε να βοηθήσουν τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα διάφορες όψεις της ποιότητας, οι οποίες επηρεάζουν τη νοητική και κοινωνικο-συμπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών.
Ολοκληρώνοντας, επιδοκιμάζω αυτή τη μετάφραση και ελπίζω ότι θα αποτελέσει οδηγό για εκείνους/ες που εργάζονται με μικρά παιδιά προκειμένου να δημιουργήσουν τέτοια περιβάλλοντα που θα εμφυσήσουν στα παιδιά την περιέργεια, τη δίψα για ανακάλυψη και την αγάπη για τη μάθηση.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην κλίμακα ECERS-E
Αξιολόγηση της πρακτικής στο «Foundation» Curriculum για την προσχολική ηλικία
Κατανόηση της φύσης της κλίμακας ECERS-E

 • Η κλίμακα ECERS-E και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Η φιλοσοφία της κλίμακας
 • Οδηγίες για τη χρήση της κλίμακας
 • Ορολογία
 • Πριν από τη χρήση των κλιμάκων

Χρήση της κλίμακας ECERS-E

 • Προετοιμασία για την παρατήρηση
 • Παράλληλη χρήση των κλιμάκων ECERS-R και ECERS-E
 • Διεξαγωγή της παρατήρησης
 • Βαθμολόγηση της κλίμακας
 • Βαθμολόγηση προαιρετικών θεμάτων

Χρήση συμπληρωματικών (μη-παρατηρήσιμων) στοιχείων

 • Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα αρχεία του οργανωμένου προγράμματος
 • Οδηγίες όταν το οργανωμένο πρόγραμμα χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφόρησης
 • Πόσα στοιχεία πρέπει να μελετηθούν;
 • Το οργανωμένο πρόγραμμα στην Αγγλία
 • Παρατηρώντας τα παιδιά

Χρήση της κλίμακας ECERS-E ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης

 • Βελτίωση σε επίπεδο νηπιαγωγείου/παιδικού σταθμού
 • Βελτίωση σε επίπεδο νομού/περιφέρειας

Γραμματισμός: Θέματα

 1. Ο γραπτός λόγος στο περιβάλλον της τάξης
 2. Βιβλίο και Γωνιές Γραμματισμού
 3. Οι ενήλικες διαβάζουν με τα παιδιά
 4. Οι ήχοι στις λέξεις
 5. Αναδυόμενη γραφή
 6. Ομιλία και ακρόαση
  Μαθηματικά: Θέματα
 7. Αρίθμηση και εφαρμογή της αρίθμησης
 8. Ανάγνωση και αναπαράσταση απλών αριθμών
 9. α) Δραστηριότητες μαθηματικών: Σχήμα
  β) Δραστηριότητες μαθηματικών: Ταξινόμηση, αντιστοίχιση και σύγκριση
  Επιστήμη και περιβάλλον: Θέματα
 10. Φυσικά υλικά
 11. Γωνιές και υλικά φυσικών επιστημών
 12. α) Δραστηριότητες φυσικών επιστημών: υλικό περιβάλλον
  β) Δραστηριότητες φυσικών επιστημών: φυσικό περιβάλλον
  γ) Δραστηριότητες φυσικών επιστημών: προετοιμασία φαγητού
  Διαφορετικότητα: Θέματα
 13. Υποστήριξη ατομικών μαθησιακών αναγκών
 14. Ισότητα φύλων και ευαισθητοποίηση
 15. Φυλετική ισότητα και ευαισθητοποίηση

Φύλλο βαθμολόγησης
Το προφίλ της κλίμακας ECERS-E
Παράρτημα Α: Επισκόπηση των υποκλιμάκων και των θεμάτων του ECERS-R
Παράρτημα Β: Αξιοπιστία και εγκυρότητα της κλίμακας ECERS-E
Βιβλιογραφία