Η συμβολή της νεφρικής σπινθηρογράφησης με 99mTC-DMSA στη διάγνωση και πρόγνωση

Διδακτορική διατριβή

N-id: 0622 Κατηγορία: Σελίδες: 112 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999

Λοιμώμεις ουροποιητικού συστήματος. Pαδιοϊσοτοπική σπινθηρογράφηση των νεφρών.

Στη μελέτη χρησιμοποιήσαμε το 99mTC-DMSA ως μέθοδο αναφοράς για να α) μελετήσουμε την αξία της κλινικής εικόνας και των κοινών εργαστηριακών εξετάσεων στη διάγνωση της OΠ στα παιδιά, β) εκτιμήσουμε το ρόλο της μικρής ηλικίας και της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης (KOΠ) στην εντόπιση της λοίμωξης στο ανώτερο ουροποιητικό, γ) ελέγξουμε την επίδραση παραμέτρων όπως η ηλικία, η KOΠ και η καθυστέρηση έναρξης της θεραπείας στην εξέλιξη της OΠ σε ίαση ή σε N.OY.