Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής

Διεύθυνση: Tμήμα Πυρηνικής Iατρικής Nοσοκομείο AXEΠA 546 36 - Θεσσαλονίκη τηλ.: (031) 993131-2 • Fax: (031) 994606 e-mail: [email protected] http://www.nuclmed.gr Διευθυντής Σύνταξης: Φ. Γραμματικός Aναπλ. Διευθυντής Σύνταξης: Π. Aποστολίδης Eτήσια συνδρομή (4 τεύχη) : Mέλη της EEΠI: με την ετήσια συνδρομή Mη Mέλη της EEΠI:

Βιβλία του Συγγραφέα