Μετρήσεις

Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Συστήματα Μετρήσεων

29,56

N-id: 1647 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 488 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2013 ISBN: 978-960-456-488-0 Κωδικός Ευδόξου: 68392760 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με μετρήσεις ηλεκτρικών ποσοτήτων (τάση, ένταση, ισχύ κ.λπ.).
Στόχος του είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων μέτρησης, από τη σκοπιά της χρήσης τους περισσότερο παρά από τη σκοπιά της κατασκευής τους, καθώς και των διατάξεων και μεθόδων μέτρησης.
Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης των αρχών της μέτρησης ηλεκτρικών ποσοτήτων και των προβλημάτων που σχετίζονται με την επιλογή και την εφαρμογή κάποιας μεθόδου για τη μέτρηση μιας συγκεκριμένης ποσότητας.
Στο δεύτερο μέρος δίνονται οι βασικοί ορισμοί και περιγράφεται η στατική και δυναμική συμπεριφορά μιας διάταξης και παρουσιάζονται αισθητήρια θέσης, αισθητήρια δύναμης, ροπής, μέτρησης ταχύτητας, επιτάχυνσης, ταλαντώσεων, μέτρησης πίεσης, ροής, στάθμης υγρών και θερμοκρασίας αντίστοιχα. Επίσης παρουσιάζονται διάφοροι άλλοι μετατροπείς όπως ανιχνευτές ακτίνων Χ, μετρητές pH, ανιχνευτές αντικειμένων, μετατροπείς Hall, φωτομετατροπείς κ.λπ. Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενισχυτές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μέτρησης.
Πρέπει να προσθέσουμε ότι αν και το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους κλάδους μηχανικών.


Περιεχόμενα

Μέρος Α΄: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 1. Εισαγωγή
 2. Συστήματα μονάδων μέτρησης – Πρότυπα
 3. Σφάλματα μετρήσεων
 4. Προστασία
 5. Ηλεκτρικός θόρυβος
 6. Όργανα με δείκτη
 7. Αντιστάθμιση
 8. Μετασχηματιστές μέτρησης
 9. Γέφυρες
 10. Ηλεκτρονικά όργανα
 11. Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών
 12. Μέτρηση ισχύος και ενέργειας
 13. Παλμογράφος
 14. Μέτρηση συχνότητας χρόνου και φάσης

Παράρτημα Ι: Καταμεριστές τάσης
Παράρτημα ΙΙ: Μετασχηματιστές

Μέρος Β΄: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 1. Εισαγωγή
 2. Μέτρηση θέσης
 3. Μέτρηση δύναμης και ροπής
 4. Μέτρηση ταχύτητας και επιτάχυνσης
 5. Μέτρηση πίεσης
 6. Μέτρηση ροής και στάθμης
 7. Μέτρηση θερμοκρασίας
 8. Άλλοι μετατροπείς
 9. Συστήματα προσαρμογής

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο