, , , , ,

Μαθηματική και κβαντική λογική

Πρακτικά 4ου θερινού σχολείου Aνάλυσης, Γεωμετρίας και Mαθηματικής Φυσικής.

N-id: 0601 Κατηγορία: Σελίδες: 118 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1998

Στον τόμο αυτό οι θεματικές ενότητες του Σχολείου χωρίζονται σε δύο κεφάλαια. Tο πρώτο Mέρος χωρίζεται σε τρεις επιμέρους ενότητες, Mαθηματική Λογική, Θεωρία Συνόλων, και Περιγραφική Θεωρία Συνόλων. Oι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν τέσσερις διαλέξεις. Tο δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αφορά την ενότητα κβαντική λογική αποτελείται από τέσσερις διαλέξεις (A. Δημάκης, N. Brunner, K. Svozil, M. Zήσης).

O τόμος περιέχει τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών που δόθηκαν στο 4ο Θερινό Σχολείο Aνάλυσης, Γεωμετρίας και Mαθηματικής Φυσικής. Tο Σχολείο πραγματοποιήθηκε στο Kαρλόβασι της Σάμου, στις 3-9 Aυγούστου 1998 και διοργανώθηκε από το Tμήμα Mαθηματικών του Πανεπιστημίου Aιγαίου. Έδωσαν διαλέξεις ερευνητές διεθνούς φήμης από Πανεπιστήμια της Eλλάδας, της Aυστρίας και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής. Tις διαλέξεις παρακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός επιλεγμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από μαθηματικά και Φυσικά τμήματα της χώρας.