Διδακτικό βιβλίο και Εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο. Πρακτικά

Προβληματισμοί - Δυνατότητες - Προοπτικές

N-id: 1125 Κατηγορίες: , Σελίδες: 224 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2005 ISBN: 960-407-169-6 Εκδόσεις: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πρόλογος του Μιχάλη Παπαδόπουλου, Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Tο κύριο έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η διαρκής αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης και ο εμπλουτισμός των μεθόδων και των μέσων με τα οποία μπορεί να υποστηριχτεί το έργο των εκπαιδευτικών. Για την επιτυχία του έργου αυτού το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο χρειάζεται τη συμβολή και τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας όλων των βαθμίδων, προκειμένου να έχουμε τις ιδέες και τις προτάσεις τους σχετικά με έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας του εκπαιδευτικού έργου: το σχολικό βιβλίο. Με την ευκαιρία της συγγραφής νέων σχολικών βιβλίων για την υποχρεωτική εκπαίδευση θεωρήσαμε αναγκαία τη διοργάνωση ενός πανελλήνιου συνεδρίου με θέμα «Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβλήματα – Δυνατότητες – Προοπτικές», προκειμένου να εκφραστούν δημόσια οι απόψεις όλων των άμεσα ενδιαφερομένων – Σχολικών Συμβούλων, καθηγητών, εκδοτών, γονέων και μαθητών– τους οποίους καλέσαμε να συμμετάσχουν.
Με το συνέδριο αυτό, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εγκαινιάζει μια σειρά συναντήσεων με όλους τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα.
Με την έκδοση, τέλος, των πρακτικών του συνεδρίου ελπίζουμε ότι θα δώσουμε σε όλους όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τα παιδαγωγικά και επιστημονικά συμπεράσματα αυτής της συνάντησης.
Ως Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας για την υποστήριξη της προσπάθειάς μας, όπως επίσης και τα μέλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τη φροντίδα των οποίων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το συνέδριο αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους εισηγητές και τους συνέδρους που διατύπωσαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους και μετέφεραν την ερευνητική εμπειρία τους όσον αφορά τη μορφωτική, τη διδακτική και τη χρηστική σημασία του σχολικού βιβλίου σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο συνέδριο θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και των διδακτικών βιβλίων που πρόκειται να εκδοθούν στο άμεσο μέλλον.


Πρόγραμμα συνεδρίου

  Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2005
  Εναρκτήρια Συνεδρία

 • Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές. Μιχ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Π.Ι.
 • Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου Χρ. Τσολάκης, Ομότιμος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε του Α.Π.Θ.
 • Κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και παιδαγωγικής καταλληλότητας των σχολικών βιβλίων
  Παν. Ξωχέλλης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

  Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2005
  Πρωινή Συνεδρία: Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία

 • Ειδικά χαρακτηριστικά των σχολικών βιβλίων της Α/θμιας Εκπαίδευσης
  Χρ. Παπαρίζος, Σύμβουλος Π.Ι., Αλ. Κουλουμπαρίτση, Σύμβουλος Π.Ι., Γ. Τύπας, Πάρεδρος Π.Ι.

 • Ειδικά χαρακτηριστικά των σχολικών βιβλίων της Β/θμιας Εκπαίδευσης
  Χρ. Αργυροπούλου, Σύμβουλος Π.Ι., Γ. Παληός, Σύμβουλος Π.Ι., Στ. Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος Π.Ι., Αθ. Σκούρας, Πάρεδρος Π.Ι.

 • Ειδικά χαρακτηριστικά των σχολικών βιβλίων της Τεχνικής Εκπαίδευσης
  Θ. Μαγουλά, Σύμβουλος Π.Ι., Κ. Καφετζόπουλος, Πάρεδρος Π.Ι., Μ. Στάππα, Πάρεδρος Π.Ι.

 • Η αντιμετώπιση της αναπηρίας μέσα από το σχολικό βιβλίο
  Γ. Οικονόμου, Πάρεδρος Π.Ι.

 • Ειδικά χαρακτηριστικά των σχολικών βιβλίων της Προσχολικής Αγωγής
  Νικ. Γκλιάου – Χριστοδούλου, Πάρεδρος Π.Ι.

 • Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων
  Κυρ. Μπονίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

 • Η ανταπόκριση του σχολικού βιβλίου στις νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες
  Ελ. Χοντολίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

 • Σχολικές βιβλιοθήκες και διδακτικά βιβλία
  Iλ. Γκαβάκου, Υπεύθυνη Σχολικών Βιβλιοθηκών ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 • H Εκπαιδευτική πολιτική και το σχολικό βιβλίο σήμερα
  Σωτ. Γκλαβάς, Αντιπρόεδρος Π.Ι.

  Απογευματινή Συνεδρία: Συγγραφή σχολικών βιβλίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού:ελληνική και διεθνής εμπειρία

 • Πολιτικές για το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα κατά το 19ο και 20ο αιώνα
  Δ. Χαραλάμπους, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Συγγραφή σχολικών βιβλίων – παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: Η κατάσταση στην Ευρώπη
  Χρ. Δούκας, Σύμβουλος Π.Ι.

 • Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο: Δυνατότητες και Περιορισμοί. Ο λόγος των συγγραφέων
  Ι. Παπαγρηγορίου, Σύμβουλος Π.Ι., Κ. Αγγελάκος, Λέκτορας Παιδαγωγικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Β. Κατσαργύρης, Καθηγητής Βαρβακείου Προτύπου Σχολής

 • Τεχνικές προδιαγραφές για τη συγγραφή σχολικών βιβλίων
  Γ. Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Π.Ι.

 • H αισθητική του σχολικού βιβλίου
  Β. Γκιζελή, Σύμβουλος Π.Ι.

 • Oι υπολογιστές στην (γλωσσική) εκπαίδευση: από την ουδέτερη στην κοινωνικοπολιτισμική οπτική
  Δημ. Κουτσογιάννης, Επ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

  Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2005
  Πρωινή Συνεδρία: Παραγωγοί και χρήστες σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού: Εκδότες – Εκπαιδευτικοί – Μαθητές – Γονείς

 • Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών Ενώσεων
  Γρ. Καλομοίρης, Πρόεδρος Ο.Λ.Μ.Ε., Π. Mπαμπούρας, Γεν. Γραμματέας Δ.Ο.Ε., Π. Aντωνίου, Aντιπρόεδρος ΣIEΛBE

 • Προβλήματα στο σύστημα παραγωγής και διακίνησης των σχολικών βιβλίων
  Κ. Μαγουλάς, Πρόεδρος Ο.Ε.Δ.Β.

 • Οι απόψεις των εκπροσώπων Εκδοτικών Οίκων
  «Εκδόσεις Ζήτη» Πελαγία Ζήτη, Εκδότρια, Γ. Δαρδανός, Eκδότης, πρόεδρος της ΠOEB
  Στρογγυλό τραπέζι με εκπροσώπους εκπαιδευτικών – μαθητών – γονέων

 • Θέμα: Το σχολικό βιβλίο: πώς είναι και πώς θα θέλατε να είναι
  Γ. Παλλάτος, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων, Γ. Tζαννής, Σύμβουλος Φιλολόγων, Θ. Tελόπουλος, Σχολιικός σύμβουλος

 • Συμπεράσματα Χρ. Βέικου, Σύμβουλος Π.Ι.