Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών

23,43

N-id: 1161 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 256 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-431-999-X Κωδικός Ευδόξου: 10960 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το παρόν βιβλίο περιέχει βασικές γνώσεις ανάλυσης και σύνθεσης των επίπεδων μηχανισμών. Μηχανισμοί είναι μηχανολογικές διατάξεις για την καθοδήγηση της κίνησης διαφόρων εξαρτημάτων, την υλοποίηση μηχανικών αυτοματισμών, καθώς και την μετάδοση ισχύος. Οι μηχανισμοί συγκαταλέγονται στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού και ιδιαίτερα της περιοχής των κατασκευών μηχανημάτων.
Γενικά οι μηχανισμοί ταξινομούνται στους επίπεδους και τους χωρικούς. Το παρόν βιβλίο περιέχει βασικές γνώσεις ανάλυσης και σύνθεσης των επιπέδων μηχανισμών. Στα πρώτα του κεφάλαια αναπτύσσονται οι κυριότερες γραφικές, καθώς και αναλυτικές-αριθμητικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό των κινηματικών μεγεθών και φορτίσεων των κινουμένων μελών. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν την βάση για την κατανόηση των υπολοίπων κεφαλαίων, που αναφέρονται στις μεθόδους σύνθεσης των κυριοτέρων τύπων των επιπέδων μηχανισμών. Στα παραρτήματα στο τέλος του βιβλίου, παρατίθενται ασκήσεις και θέματα για την εμπέδωση της αναπτυχθείσας ύλης.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 1. Ορισμοί
 2. Είδη μηχανισμών
 3. Συμβολισμοί κινηματικής δομής μηχανισμών
 4. Βαθμός ελευθερίας μηχανισμού
 5. Περιγραφή της γεωμετρικής μορφής μελών και προσδιορισμός της θέσεώς τους

Κεφάλαιο 2: Γραφικός Προσδιορισμός Κινηματικών Μεγεθών

 1. Προσδιορισμός ταχυτήτων
 2. Προσδιορισμός επιταχύνσεων

Κεφάλαιο 3: Αναλυτικός Προσδιορισμός Κινηματικών Μεγεθών

 1. Αριθμητικός υπολογισμός κινηματικών μεγεθών
 2. Αναλυτικός υπολογισμός κινηματικών μεγεθών

Κεφάλαιο 4: Προσδιορισμός Δυνάμεων και Ροπών

 1. Σκοπός του υπολογισμού δυνάμεων και ροπών
 2. Γραφικοαναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού δυνάμεων και ροπών
 3. Αναλυτικός προσδιορισμός δυνάμεων και ροπών

Κεφάλαιο 5: Μηχανισμοί με Τέσσερα Μέλη

 1. Τύποι μηχανισμών και ταξινόμησής τους κατά Grashof
 2. Σύνθεση μηχανισμών με τέσσερα μέλη, όταν δίδονται προδιαγραφές, σχετικές με θέσεις που πρέπει να καταλάβει το ενδιάμεσο μέλος
 3. Σύνθεση μηχανισμών με τέσσερα μέλη, όταν δίδονται προδιαγραφές, που αναφέρονται στη γεωμετρική μορφή τροχιακών καμπυλών σημείων, του ενδιαμέσου μέλους του μηχανισμού
 4. Σύνθεση μηχανισμών με τέσσερα μέλη, όταν δίδονται προδιαγραφές, που αναφέρονται στη σχέση μεταδόσεώς τους

Κεφάλαιο 6: Μηχανισμοί με Οδοντωτούς Τροχούς

 1. Τύποι μηχανισμών και ορισμοί
 2. Προσδιορισμός σχέσεως μεταδόσεως, γωνιακών ταχυτήτων και ταχυτήτων
 3. Τροχοειδείς καμπύλες
 4. Ισοδύναμοι μηχανισμοί, ως προς τη δημιουργία τροχοειδών καμπυλών

Κεφάλαιο 7: Μηχανισμοί με Οδηγητικές Καμπύλες

 1. Δομή και είδη μηχανισμών με οδηγητικές καμπύλες
 2. Προσδιορισμός σχέσεων μεταδόσεως κινήσεως
 3. Προσδιορισμός των μεταβατικών συναρτήσεων μεταδόσεως κινήσεως (ΜΣΜ)
 4. Προσδιορισμός διαστάσεων ενός μηχανισμού με οδηγητικές καμπύλες
 5. Γραφική κατασκευή της καθοδηγητικής καμπύλης και του περιγράμματος (περιγραμμάτων) ενός κνώδακα
 6. Γραφική κατασκευή περιγράμματος (περιγραμμάτων) καθοδηγητικής αυλακώσεως ή οδοντώσεως κνώδακος κυλινδρικής μορφής
 7. Διαδοχικές διαδικασίες κατά την κατεργασία της πρωτοτύπου οδηγητικής καμπύλης μιας λειαντικής μηχανής που χρησιμοποιείται για την λείανση μορφής μιας οδηγητικής καμπύλης

Κεφάλαιο 8: Μηχανισμοί Περιοδικής Ασυνεχούς Μεταδόσεως

 1. Ορισμοί
 2. Τύποι μηχανισμών σταυρού Μάλτας
 3. Κινηματικός υπολογισμός μηχανισμών σταυρού Μάλτας
 4. Δυναμικός υπολογισμός μηχανισμών σταυρού Μάλτας

Παράρτημα 1: Ασκήσεις

 1. Διάφοροι μηχανισμοί
 2. Πρέσα βαθείας κοιλάνσεως
 3. Καθοδηγητικός μηχανισμός βαλβίδων μηχανής εσωτερικής καύσεως
 4. Εκσκαφέας
 5. Μηχανισμός κρούσεως σαΐτας κλωστοϋφαντουργικής μηχανής
 6. Μηχανισμός καταγραφής οργάνου μετρήσεων
 7. Κοπτικό εργαλείο για τορνάρισμα διαφόρων κατατομών
 8. Ιδιοσυσκευή χυτεύσεως υπό πίεση
 9. Ανάρτηση τροχών αυτοκινήτου
 10. Πρέσα διατρήσεως
 11. Πένσα με παράλληλες σιαγόνες συσφίξεως
 12. Μηχανισμός με οδοντωτούς τροχούς για ασυνεχή περιοδική μετάδοση
 13. Μηχανισμός κινητήρα Wankel
 14. Μηχανισμός τόρνου κατεργασίας τεμαχίων και μη κυκλικών διατομών
 15. Μηχανισμός οδηγητικής καμπύλης-ακολούθου περιστροφής
 16. Μηχανισμοί ασυνεχής περιοδικής περιστροφικής προώσεως μιας μηχανής κατεργασίας
 17. Μηχανισμός ασυνεχής περιοδικής περιστροφής προώσεως μιας μηχανής συσκευασίας

Παράρτημα 2: Θέματα