,

Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής

10,60

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1414 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 224 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2010 ISBN: 978-960-456-234-3 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό έχει γραφεί για να αποτελέσει βοήθημα των φοιτητών της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στο μάθημα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Αυτό περιλαμβάνει βασικά τις παραδόσεις του μαθήματος και χωρίζεται σε 6 κεφάλαια. Το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο έχουν σαν σκοπό την εισαγωγή και τη γνωριμία των φοιτητών με τη δομή και την οργάνωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα στο διαδίκτυο. Παρουσιάζεται η ιστορία του διαδικτύου, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, οι υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο στους χρήστες του και τέλος διάφορα παραδείγματα χρήσης του διαδικτύου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τέσσερα από τα πιο χρήσιμα προγράμματα εφαρμογών για τους γεωργοοικονομολόγους. Γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων εργασίας Excel, στο πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Access, στο πρόγραμμα επίλυσης προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού Lindo και τέλος στο πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων PASW Statistics (πρώην SPSS Statistics).
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εφαρμογές πληροφορικής στη γεωργία και την αγροτική οικονομία. Παρουσιάζεται η πύλη agroGOV.gr που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το μάνατζμεντ γεωργικής παραγωγής. Περιεχόμενο της πύλης αυτής αποτελούν και οι εφαρμογές: agroMANAGER, μια εφαρμογή που αφορά τη συστηματική καταγραφή των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, την παρακολούθηση των μεταβολών και του υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων της, με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και agroPLAN που είναι μια εφαρμογή για την οργάνωση παραγωγής γεωργικών εκμεταλλεύσεων και γεωργικών περιοχών.
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, εξετάζονται οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και η συμβολή τους στον αγροτικό τομέα. Παρουσιάζονται οι τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government), Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business), Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce), Ηλεκτρονικής Εφοδιαστικής (e-logistics), Ιχνηλασιμότητας (traceability), Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (Electronic Data Interchange) και τέλος τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) καθώς και τα Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems).
Η ανάγνωση και η εκμάθηση του περιεχομένου του βιβλίου δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάποια από τις υπάρχουσες γλώσσες προγραμματισμού, μια και ο βασικός σκοπός του μαθήματος, και συνεπώς και του βιβλίου, είναι ο φοιτητής της κατεύθυνσης της Αγροτικής Οικονομίας να μάθει, όχι να προγραμματίζει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά να τον χρησιμοποιεί σαν εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων του. Να μάθει δηλαδή, αφενός τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αφετέρου πώς να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων αγροτικής οικονομίας. Εξάλλου για τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες στους οποίους ο μελλοντικός γεωργοοικονομολόγος θα προσφεύγει για την ανάπτυξη ή εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με βάση την ανάλυση και πιθανώς τον αλγόριθμο του προβλήματος που θα έχει ετοιμάσει προηγουμένως ο ίδιος. Βέβαια για μια καλύτερη συνεργασία σε αυτό το επίπεδο ή ακόμη και για μια μερική επέμβαση σε κάποιο υπάρχον πρόγραμμα θα ήταν χρήσιμη η γνώση μερικών γενικών στοιχείων από τις βασικές γλώσσες προγραμματισμού.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κεφάλαιο 2: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

2.1. Δομή και οργάνωση ηλεκτρονικών υπολογιστών

2.1.1. Hardware

2.1.2. Κεντρική μονάδα

2.1.3. Είσοδος – έξοδος

2.2. Λογισμικό – Software

2.2.1. Το λειτουργικό σύστημα

2.2.2. Το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows

2.2.3. Προγράμματα εφαρμογών
Κεφάλαιο 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕRΝΕΤ

3.1. Internet

3.1.1.Ορισμοί

3.1.2. Βασικά χαρακτηριστικά του Internet

3.1.3. Αντληση πληροφοριών και επικοινωνία

3.2. H ιστορία του Internet

3.3. Οι διευθύνσεις του Internet

3.3.1. Διευθύνσεις ΙΡ

3.3.2. Μία «φιλικότερη» μορφή διευθύνσεων

3.3.3. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρηστών

3.4. Πρωτόκολλα επικοινωνίας και τρόποι πρόσβασης στο Internet

3.5. Οι υπηρεσίες του Internet

3.5.1. Το μοντέλο client-server

3.5.2. Οι κυριότερες υπηρεσίες του Internet

3.5.3. WebPages και websites

3.6. Παραδείγματα χρήσης υπηρεσιών του Internet

3.6.1. Υπηρεσίες που προσφέρει το Internet στον Αγροτικό Τομέα
Κεφάλαιο 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4.1. Το πρόγραμμα διαχείρισης πινάκων Excel

4.1.1. Τι είναι το Microsoft Excel

4.1.2. Η Δομή του Microsoft Excel

4.1.3. Γνωριμία με το περιβάλλον του Excel

4.1.4. Προσαρμογή Περιβάλλοντος Excel

4.1.5. Τύποι και συναρτήσεις

4.1.6. Δημιουργία διαγραμμάτων

4.2. Η βάση δεδομένων Access

4.2.1. Δεδομένα και Βάσεις Δεδομένων

4.2.2. Η Microsoft Access

4.3. Το πρόγραμμα γραμμικού προγραμματισμού Lindo

4.3.1. Εισαγωγή Δεδομένων

4.3.2. Εντολές

4.3.3. Εισαγωγή Προβλημάτων στο Lindo

4.3.4. Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων Lindo

4.4. Το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων PASW

4.4.1. Θέματα Στατιστικής Ανάλυσης.

4.4.2. Χρήση του PASW

4.4.3. Περιγραφική Στατιστική
Κεφάλαιο 5: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5.1. Η πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης agroGOV.gr

5.1.1. Δομή και περιεχόμενο της πύλης agroGOV.gr

5.2. agroMANAGER – Εφαρμογή για τη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων

5.2.1. Λειτουργία της εφαρμογής agroMANAGER

5.2.2. Κεντρικό Μενού

5.2.3. Μενού Ημερολόγια

5.2.4. Αποτελέσματα

5.3. agroPLAN – Εφαρμογή για την οργάνωση παραγωγής

5.3.1. Σταθμισμένος προγραμματισμός πολλαπλών στόχων

5.3.2. Μεταβλητές απόφασης

5.3.3. Η εφαρμογή agroPLAN
Κεφάλαιο 6: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6.1. Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)

6.1.1. Περιγραφή της εκπαίδευσης από απόσταση

6.1.2. Εκπαίδευση από απόσταση μέσω του Internet

6.1.3. Προγράμματα ανάπτυξης και διανομής μαθημάτων

6.2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)

6.2.1. Τύποι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.2.2. Μέσα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.2.3. Στάδια Ωριμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.2.4. Χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.2.5. Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.2.6. Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Αγροτικό Τομέα

6.3. Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

6.3.1. Πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

6.3.2. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ελλάδα

6.3.3. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

6.4. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

6.4.1. Τύποι προϊόντων

6.4.2. Οι Εμπλεκόμενοι Εταίροι

6.4.3. Στάδια ωριμότητας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

6.4.4. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Αγροτικό Τομέα

6.5. Ηλεκτρονική εφοδιαστική (e-logistics)

6.5.1. Παραδείγματα e-logistics

6.5.2. e-Logistics

6.6. Ιχνηλασιμότητα (Traceability)

6.6.1. Συστήματα ιχνηλασιμότητας

6.6.2. Χαρακτηριστικά ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας

6.7. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange)

6.8. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems)

6.8.1. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

6.8.2. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων του Γεωργικού Τομέα και Συμβολή των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων

6.9. Έμπειρα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη (Expert Systems)

6.9.1. Δομή των Έμπειρων Συστημάτων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

    * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.