,

Αρχές τεχνολογίας αντιρρύπανσης

13,97

N-id: 0419 Κατηγορίες: , Σελίδες: 248 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1993 ISBN: 960-431-608-7 Κωδικός Ευδόξου: 11000 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η αντίληψη του μεγέθους της ρύπανσης του Περιβάλλοντος προκάλεσε, και συνεχώς προκαλεί, διάφορες κινητοποιήσεις για τη λήψη μέτρων αντιρρύπανσης. Το πρόβλημα άγγιξε και την παιδεία σ’ όλες τις βαθμίδες και ειδικεύσεις με προώθηση της έρευνας των προβλημάτων ρύπανσης και των μεθόδων επίλυσής τους.
Μέσα σ’ όλη αυτή την προσπάθεια ένα μεγάλο ρόλο έχει να παίξει και ο χημικός, κύρια σε θάματα που αναφέρονται στη χημική ρύπανση, που άλλωστε αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο ποσοστό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ο χημικός: θα ασκήσει τον αναλυτικό έλεγχο της ρύπανσης, καθώς και θα γνωματεύσει για την αποτελεσματικότητα των μέτρων και των προδιαγραφών που εφαρμόζονται.
Το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, ανταποκρινόμενο στις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία του περιβάλλοντος, περιέλαβε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παράλληλα με τα μαθήματα «Χημεία του Περιβάλλοντος» και «Έλεγχος της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος» και το κατ’ επιλογή μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
Το βιβλίο αυτό έχει σαν κύριο σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Φυσικά, στα πλαίσια ενός εξαμηνιαίου μαθήματος δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν όλα τα θέματα της αντιρρύπανσης. Όμως, σε συνδυασμό και με τις γνώσεις των άλλων μαθημάτων του Τμήματος πιστεύουμε ότι ο Χημικός θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα σχετικά με τη ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος.


Περιεχόμενα

1. Προστασία του περιβάλλοντος
2. Έλεγχος της ρύπανσης από αέριους ρύπους
3. Έλεγχος της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια
4. Υγρά απόβλητα – Αστικά λύματα: Γενικές αρχές καθαρισμού
5. Κατακάθιση – Πάχυνση
6. Κροκίδωση – Συσσωμάτωση
7. Διήθηση
8. Τεχνικές Αερισμού και Οξυγόνωσης
9. Επίπλευση
10. Βιολογικός Καθαρισμός: Τεχνικές της ενεργού ιλύος
11. Aλλα συστήματα Βιολογικού Καθαρισμού
12. Μέθοδοι Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας
13. Εφαρμογές της αντιρρύπανσης και Σχεδιασμός
Γενική Βιβλιογραφία