,

Λεξικό των Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής

18,66

N-id: 1296 Κατηγορίες: , , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 416 Σχήμα: 20 x 28 Xρονολογία: 2008 ISBN: 978-960-456-111-7 Κωδικός Ευδόξου: 11073 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο ρήμα είναι ο πυρήνας κάθε πρότασης, αφού και μόνο με το ρήμα μπορεί να σταθεί οποιαδήποτε πρόταση και να δώσει νόημα, μια και αυτό εμπεριέχει το υποκείμενο, το κατηγορούμενο και το αντικείμενό του, τουλάχιστον το σύστοιχο, και αν ακόμη είναι αμετάβατο.
Στο λεξικό αυτό εκτός από τους αρχικούς χρόνους και τις εγκλίσεις, απρμφ. και μτχ. που δώσαμε σε αναλυτικούς πίνακες, θεωρήσαμε σκόπιμο να καταγράψουμε όλες τις φθογγικές και τις οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές υπέστη η γλώσσα ώστε να σχηματιστούν οι τελικοί τύποι κάθε ρήματος. Έτσι, παραθέσαμε στην Εισαγωγή τα πάθη των φωνηέντων και συμφώνων, τα προσφύματα.
Στη συνέχεια, στο τέλος των αναλυτικών πινάκων του κάθε ρήματος δώσαμε την ετυμολογία του, τα ομόρριζα τόσο από την αρχαία ελληνική όσο και από τη νέα, κοινή ελληνική, ώστε να καταδειχθεί η συνέχεια και η προέκταση, η ενότητα της ελληνικής γλώσσας. Ακόμη, κρίναμε χρήσιμο να δώσουμε τις κυριότερες και τις αντίστοιχες σημασίες του κάθε ρήματος, καθώς και τα συνώνυμα, τα αντώνυμα και τα σύνθετα του κάθε ρήματος.
Τέλος, δώσαμε σε Παράρτημα τα Παρασύνθετα ρήματα, τα στοιχεία σχηματισμού των ρημάτων, ρίζα, θέμα, κατάληξη, αύξηση του ρήματος, τους συνηρημένους μέλλοντες σε -έω και -άω, τους αόρ. β’, τον σχηματισμό του μέσου πρκ. και υπερσ. των αφωνόληκτων, και τέλος τα κυριότερα ρήματα με τη βραχύτητα και μακρότητα των διχρόνων.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
Πάθη φωνηέντων
Πάθη συμφώνων
Τα Προσφύματα
Το ρήμα και η λειτουργία του
Φωνή του ρήματος
Συζυγία του ρήματος
Οι χρόνοι του ρήματος
Αρκτικοί και ιστορικοί χρόνοι
Οι εγκλίσεις
Οι ονοματικοί τύποι του ρήματος
Το απαρέμφατο
Η μετοχή
Τα πρόσωπα του ρήματος
Ο αριθμός του ρήματος

2. Ρήματα της αρχαίας ελληνικής
Αναλυτικά οι αρχικοί χρόνοι και οι εγκλίσεις του κάθε ρήματος από το Α ως το Ω

3. Παράρτημα
Ρήματα απλά, σύνθετα, παρασύνθετα
Παρασύνθετα ρήματα
Στοιχεία σχηματισμού ρήματος
Ρίζα του ρήματος
Θέμα του ρήματος
Πίνακας διάκρισης των ρημάτων κατά συζυγία και χαρακτήρα
Κατάληξη του ρήματος
Αύξηση του ρήματος
Ανωμαλίες στην αύξηση
Αναδιπλασιασμός των ρημάτων
Σχηματισμός και καταλήξεις του μέλλοντα
Ο Αόριστος, τα είδη και οι καταλήξεις του
Σχηματισμός μέσου Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου των αφωνόληκτων ρημάτων

  1. Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος με χαρακτήρα ουρανικό κ, γ, χ
  2. Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος με χαρακτήρα χειλικό π, β, φ
  3. Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος με χαρακτήρα οδοντικό τ, δ, θ

Σχηματισμός μέσου Πρκ. και Υπερσ. των υγρολήκτων και ενρινολήκτων ρημάτων

  1. Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος των υγρολήκτων ρημάτων
  2. Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος των ενρινολήκτων ρημάτων

– Ρήματα των οποίων ο Πρκ. και ο Υπερσ. αναπληρώνονται από συνώνυμα
Ρήματα σε -έω με μονοσύλλαβο θέμα
Ρήματα που έχουν η όπου τα σε -αω έχουν α
Παρατηρήσεις στα δίχρονα της λήγουσας και παραλήγουσας των ρημάτων
Τα κυριότερα ρήματα με τη βραχύτητα και μακρότητα των διχρόνων