Πληροφορική Ι

12,61

N-id: 1445 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 152 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2011 ISBN: 978-960-456-287-9 Κωδικός Ευδόξου: 12867905 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί για να αποτελέσει βοήθημα των φοιτητών της Γεωπονικής Σχολής.
Περιλαμβάνει βασικά τις παραδόσεις του μαθήματος και χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο έχουν σαν σκοπό την εισαγωγή και τη γνωριμία των φοιτητών με τη δομή και την οργάνωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα στο διαδίκτυο. Παρουσιάζεται η ιστορία του διαδικτύου, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, οι υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο στους χρήστες του και τέλος διάφορα παραδείγματα χρήσης του διαδικτύου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τέσσερα από τα πιο χρήσιμα προγράμματα εφαρμογών για τους φοιτητές της Γεωπονικής. Γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων εργασίας Excel, στο πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Access, στο πρόγραμμα επίλυσης προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού Lindo και τέλος στο πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων PASW Statistics (πρώην SPSS Statistics).
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, εξετάζονται ειδικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στις Γεωπονικές επιστήμες όπως τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) και τα Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems).

Η ανάγνωση και η εκμάθηση του περιεχομένου του βιβλίου δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάποια από τις υπάρχουσες γλώσσες προγραμματισμού, μια και ο βασικός σκοπός του μαθήματος, και συνεπώς και του βιβλίου, είναι ο φοιτητής της κατεύθυνσης της Αγροτικής Οικονομίας να μάθει, όχι να προγραμματίζει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά να τον χρησιμοποιεί σαν εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων του. Να μάθει δηλαδή, αφενός τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αφετέρου πώς να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του Αγροτικού Τομέα. Εξάλλου για τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες στους οποίους ο μελλοντικός γεωπόνος θα προσφεύγει για την ανάπτυξη ή εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με βάση την ανάλυση και πιθανώς τον αλγόριθμο του προβλήματος που θα έχει ετοιμάσει προηγουμένως ο ίδιος. Βέβαια για μια καλύτερη συνεργασία σε αυτό το επίπεδο ή ακόμη και για μια μερική επέμβαση σε κάποιο υπάρχον πρόγραμμα θα ήταν χρήσιμη η γνώση μερικών γενικών στοιχείων από τις βασικές γλώσσες προγραμματισμού.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Δομή και οργάνωση ηλεκτρονικών υπολογιστών – Λογισμικό
2.1. Δομή και οργάνωση ηλεκτρονικών υπολογιστών
2.2. Λογισμικό – Software

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στο Internet
3.1. Internet
3.2. H ιστορία του Internet
3.3. Οι διευθύνσεις του Internet
3.4. Πρωτόκολλα επικοινωνίας και τρόποι πρόσβασης στο Internet
3.5. Οι υπηρεσίες του Internet
3.6. Παραδείγματα χρήσης υπηρεσιών του Internet

Κεφάλαιο 4: Προγράμματα εφαρμογών
4.1. Το πρόγραμμα διαχείρισης πινάκων Excel
4.2. Η βάση δεδομένων Access
4.3. Το πρόγραμμα γραμμικού προγραμματισμού Lindo
4.4. Το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων PASW

Κεφάλαιο 5: Ειδικές εφαρμογές
5.1. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems)
5.2. Έμπειρα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη (Expert Systems)

Ασκήσεις – Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία