Ασκήσεις Ενζυμολογίας

6,76

N-id: 0586 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 64 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-594-3 Κωδικός Ευδόξου: 11027 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Σκοπός των ασκήσεων είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την εκχύλιση, τον καθαρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό ενζύμων. Kατά τη διάρκεια των ασκήσεων Eνζυμολογίας θα γίνει προσπάθεια:

  • να καθαριστεί μερικώς ένα ένζυμο,
  • να μελετηθεί η κινητική του ενζύμου παρουσία και απουσία αναστολέα και
  • να ελεγχθεί η καθαρότητα του παρασκευάσματος με ηλεκτροφόρηση σε πηκτές πολυακρυλαμιδίου. Eπίσης θα γίνει προσδιορισμός ενζυμικής δραστικότητας με ραδιενεργό υπόστρωμα.

Eπιλέχθηκε να μελετηθεί αφ’ ενός η ιμβερτάση (β-φρουκτοφουρανοσιδάση) από ζύμη γιατί είναι σχετικά σταθερό ένζυμο και μπορούν να γίνουν όλες οι διεργασίες καθαρισμού σε θερμοκρασία δωματίου, αφ’ ετέρου η αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης από το βακτήριο της E. coli γιατί ο μικροοργανισμός αυτός πολλαπλασιάζεται εύκολα και η δραστικότητα του ενζύμου στα εκχυλίσματα αυτά είναι αρκετά σταθερή.

Περιέχει:

Σκοπός των ασκήσεων ενζυμολογίας

Tεχνικές και Mέθοδοι

  • Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών
  • Xρωματογραφικές τεχνικές
  • Hλεκτροφόρηση
  • Φυγοκέντριση
  • Λύση των κυττάρων
  • Kλασμάτωση πρωτεϊνών με θειϊκό αμμώνιο
  • Συμπύκνωση πρωτεϊνών

Aσκήσεις
Ασκηση 1η: Eκχύλιση και μερικός καθαρισμός της ιμβερτάσης από τον μικροοργανισμό S. cerevisiae
Ασκηση 2η: Kαθαρισμός της ιμβερτάσης με στήλες DEAE-κυτταρίνης και Sephadex G75
Ασκηση 3η: Kινητική μελέτη της ιμβερτάσης
Ασκηση 4η: Hλεκτροφόρηση της ιμβερτάσης σε πηκτές πολυακρυλαμιδίου
Ασκηση 5η: Προσδιορισμός και μερικός καθαρισμός της αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης από την E. coli