Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας

Αγωγή | Συναγωγή | Ακτινοβολία | Σύνθετα φαινόμενα | Εναλλάκτες Θερμότητας

42,93

N-id: 1745 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 560 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2021 ISBN: 978-960-456-569-6 Κωδικός Ευδόξου: 102125002 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του γνωστικού αντικειμένου της «ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ» και συγκεκριμένα τις βασικές αρχές και νόμους που διέπουν τα σχετικά φαινόμενα, προσεγγίζοντάς τα θεωρητικά και πρακτικά, κατά τρόπο που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει μια πρώτη εξοικείωση με αυτά.

Απευθύνεται τόσο στους φοιτητές που σπουδάζουν το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο αλλά και στους σχετικής ειδικότητας Μηχανικούς, αφού έχει επιδιωχθεί να περιληφθούν και πολλές εφαρμογές που συνδέονται με συνήθη τεχνικά προβλήματα της πράξης του Μηχανικού.

Πραγματεύεται θεωρία και ασκήσεις που αφορούν μετάδοση θερμότητας με ΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΑΓΩΓΗ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ καθώς και ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Η σχετική θεωρία καλύπτεται στα βασικά της σημεία, αλλά με κατάλληλες καίριες επισημάνσεις που βοηθούν την πλήρη κατανόησή της. Συμπληρώνεται με ένα αναλυτικό Τυπολόγιο, που καθιστά ευχερή την ανεύρεση και τις προϋποθέσεις εφαρμογής κάθε τύπου.

Περιέχει λυμένες ασκήσεις/εφαρμογές, από απλές έως αρκετά σύνθετες, λεπτομερειακά επεξεργασμένες. Οι περισσότερες από αυτές παρουσιάζονται με επιμέρους ερωτήματα, ώστε να γίνεται ουσιαστικότερη και ευρύτερη η κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τα σχετικά φαινόμενα.

Συνοδεύεται από «Οδηγό Αναζήτησης Ασκήσεων», ώστε ο φοιτητής, αλλά και ο επαγγελματίας Μηχανικός, να εντοπίζει γρήγορα και σωστά τις ανάλογες περιπτώσεις που προσεγγίζουν το πρόβλημα που κάθε φορά αντιμετωπίζει.

Περιλαμβάνει Παράρτημα, με αναλυτικούς Πίνακες και πρωτότυπα Διαγράμματα.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ορολογία και αντιστοιχία συμβόλων – μονάδων για διάφορα μεγέθη στη Μετάδοση Θερμότητας

Τυπολόγιο

Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και μεγέθη


Κεφάλαιο 1: ΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1.1. Αγωγή θερμότητας (χωρίς θερμικές πηγές)

1.2. Αγωγή θερμότητας (Με παρουσία θερμικών πηγών)

Ασκήσεις / Εφαρμογές κεφαλαίου 1


Κεφάλαιο 2: ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

2.1. Θεμελιώδεις έννοιες, μεγέθη και νόμοι της συναγωγής

2.2. Μετάδοση θερμότητας στην εξαναγκασμένη συναγωγή εξωτερικά

2.3. Εξαναγκασμένη συναγωγή κατά την εσωτερική ροή σε αγωγούς

2.4. Μετάδοση θερμότητας στη φυσική συναγωγή

Ασκήσεις / Εφαρμογές κεφαλαίου 2


Κεφάλαιο 3: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

3.1. Φύση της θερμικής ακτινοβολίας – Βασικές έννοιες

3.2. Θερμική ακτινοβολία του μαύρου σώματος

3.3. Θερμική ακτινοβολία γκρίζου σώματος

3.4. Η συναλλαγή θερμότητας με ακτινοβολία

Ασκήσεις / Εφαρμογές κεφαλαίου 3


Κεφάλαιο 4: ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

4.1. Αγωγή – Θερμική μετάβαση

4.2. Αγωγή – Συναγωγή – Ακτινοβολία

Ασκήσεις / Εφαρμογές κεφαλαίου 4


Κεφάλαιο 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

5.1. Γενικά εισαγωγικά

5.2. O ολικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας του εναλλάκτη

5.3. Ανάλυση εναλλακτών θερμότητας – Μέθοδος της μέσης λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράς (ΜΛΘΔ)

5.4. Ανάλυση εναλλακτών θερμότητας – Μέθοδος αποτελεσματικότητας – NTU (πλήθους μονάδων μεταφοράς)

Ασκήσεις / Εφαρμογές κεφαλαίου 5


Οδηγός αναζήτησης ασκήσεων/εφαρμογών

Βιβλιογραφία

Πίνακες

Eναλλάκτες θερμότητας – Διαγράμματα