Μαθηματικά Β΄ Λυκείου – Θετικών Σπουδών

Αναλυτική Γεωμετρία

13,57

N-id: 1622 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 256 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2016 ISBN: 978-960-456-470-5 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, Θετικών Σπουδών.
Αναπτύσσονται διεξοδικά τα κεφάλαια:

 1. Διανύσματα
  Η έννοια του διανύσματος, πράξεις διανυσμάτων, συντεταγμένες στο επίπεδο, εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων.
 2. Η ευθεία στο επίπεδο
  Εξίσωση ευθείας, απόσταση σημείου από ευθεία, εμβαδόν τριγώνου.
 3. Κωνικές τομές
  Κύκλος, παραβολή, έλλειψη, υπερβολή.

Η δομή του βιβλίου, σε γενικές γραμμές, είναι η εξής:

 • Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται η θεωρία σύντομα και ελκυστικά, με τις κατάλληλες παρατηρήσεις ή σχόλια, ώστε να αποσαφηνιστούν όλες οι έννοιες.
 • Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, με τις απαραίτητες μεθοδολογικές οδηγίες.
 • Κάθε παράγραφος κλείνει με ένα μεγάλο αριθμό ασκήσεων, που καλύπτουν την ύλη με κάθε λεπτομέρεια.

Για τις εύκολες ασκήσεις ή για αυτές που υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα, δίνονται οι απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου. Για τις ασκήσεις μέτριας δυσκολίας, δίνονται ικανοποιητικές υποδείξεις, ενώ για τις δύσκολες ασκήσεις, δίνονται σύντομες λύσεις.

 • Το βιβλίο περιέχει διάσπαρτα 10 κριτήρια αξιολόγησης των τεσσάρων θεμάτων.
 • Κάθε κεφάλαιο κλείνει με επαναληπτικές ασκήσεις, όπως και στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επαναληπτικά θέματα.

 


Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διανύσματα
1.1. Η έννοια του διανύσματος
1.2. Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων
1.3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα
1ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: Πράξεις διανυσμάτων)
1.4. Συντεταγμένες στο επίπεδο
1.5. Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων
2ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: Συντεταγμένες στο επίπεδο – Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων)
Ασκήσεις επανάληψης 1ου κεφαλαίου
3ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: 1ο κεφάλαιο)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ευθεία στο επίπεδο
2.1. Εξίσωση ευθείας
2.2. Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας
2.3. Απόσταση σημείου από ευθεία – Εμβαδόν τριγώνου
Ασκήσεις επανάληψης 2ου κεφαλαίου
4ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: 2ο κεφάλαιο)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κωνικές τομές
3.1. Ο κύκλος
5ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: Κύκλος)
3.2. Η παραβολή
6ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: Παραβολή)
3.3. Η έλλειψη
7ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: Έλλειψη)
3.4. Η υπερβολή
8ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: Υπερβολή)
Ασκήσεις επανάληψης 3ου κεφαλαίου
9ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Διδακτική ενότητα: Κωνικές τομές)

Επανάληψη
Ερωτήσεις θεωρίας
Ασκήσεις επανάληψης
10ο Κριτήριο Αξιολόγησης (Επαναληπτικό)
Υποδείξεις και Απαντήσεις των Ασκήσεων