Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

Διαφορικός Λογισμός – Στατιστική – Πιθανότητες

11,87

N-id: 1171 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 224 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-456-000-X Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό περιέχει τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Η ύλη είναι κατανεμημένη, όπως στο σχολικό βιβλίο, στα παρακάτω τρία κεφάλαια:

 1. Διαφορικός Λογισμός
 2. Στατιστική
 3. Πιθανότητες

Κάθε κεφάλαιο περιέχει σε γενικές γραμμές τα εξής:

 1. Θεωρία, η οποία περιλαμβάνει ορισμούς των εννοιών, ιδιότητες και αποδείξεις θεωρημάτων.
 2. Παρατηρήσεις, σχόλια και ένθετα σημειώματα, τα οποία συμπληρώνουν τη θεωρία και υποδεικνύουν μεθόδους επεξεργασίας θεμάτων ή επίλυσης προβλημάτων.
 3. Παραδείγματα για κάθε περίπτωση, λυμένα με υποδειγματικό τρόπο.
 4. Προτεινόμενα θέματα με το γενικό τίτλο «σκέψου και απάντησε», τα οποία είναι συνήθως ερωτήσεις κρίσεως για προφορική άσκηση σε συλλογισμούς.
 5. Ασκήσεις όλων των τύπων.
 6. Διαγώνισμα με τέσσερα αντιπροσωπευτικά θέματα.

Με την ολοκλήρωση της ύλης γίνεται μια επανάληψη με τη θεωρία σε ερωτήσεις και κατάλληλα επιλεγμένες γενικές ασκήσεις.
Ακόμη, προτείνονται για λύση σύνθετα θέματα σ’ όλη την εξεταστέα ύλη.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με απαντήσεις ή υποδείξεις για όλες τις ασκήσεις και τα θέματα των διαγωνισμάτων.


Κεφάλαιο 1: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

 1. Συναρτήσεις
  Παραδείγματα • Χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή διαγραμμάτων • Σκέψου και Απάντησε • Ασκήσεις
 2. Η έννοια της παραγώγου
  Παραδείγματα • Σκέψου και Απάντησε • Ασκήσεις
 3. Παράγωγος συνάρτησης
  Παραδείγματα • Σκέψου και Απάντησε • Ασκήσεις
 4. Εφαρμογές των παραγώγων
  Παραδείγματα • Σκέψου και Απάντησε • Ασκήσεις
  Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 1. Βασικές έννοιες της Στατιστικής
  Σκέψου και Απάντησε
 2. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
  Παραδείγματα • Σκέψου και Απάντησε • Ασκήσεις
 3. Μέτρα θέσης και διασποράς
  Παραδείγματα • Σκέψου και Απάντησε • Ασκήσεις
  Διαγώνισμα στο 2ο Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 3: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα
  Παραδείγματα • Ασκήσεις
 2. Η έννοια της πιθανότητας
  Παραδείγματα • Σκέψου και Απάντησε • Ασκήσεις
  Διαγώνισμα στο 3ο Κεφάλαιο

Επανάληψη

 • Ερωτήσεις θεωρίας
 • Ασκήσεις επανάληψης
 • Σύνθετα θέματα σ’ όλη την εξεταστέα ύλη

Απαντήσεις των Ασκήσεων