Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

11,66

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1395 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 344 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2010 ISBN: 978-960-456-212-1 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Συνοδεύεται από CD με τις απαντήσεις και λύσεις των προτεινόμενων ερωτήσεων & ασκήσεων του βιβλίου καθώς και του σχολικού

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με βάση την αναμορφωμένη έκδοση του σχολικού βιβλίου Άλγεβρας της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που θα διδάσκεται από το σχολικό έτος 2010-2011.
Είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους μαθητές, αλλά και οι συνάδελφοι καθηγητές θα βρουν πλούσιο υλικό για το έργο τους.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

  • Θεωρία, γραμμένη με κάθε λεπτομέρεια.
  • Παραδείγματα και εφαρμογές για όλες τις περιπτώσεις.
  • Ασκήσεις Α’ και Β’ ομάδας

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται:

  • Ερωτήσεις κατανόησης (Σωστού-Λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης και σύντομης απάντησης)
  • Γενικές ασκήσεις, κυρίως για μαθητές με αυξημένο ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά.
  • Διαγώνισμα με τέσσερα αντιπροσωπευτικά θέματα.

Τα κεφάλαια που αναπτύσσονται είναι:
Εισαγωγικό κεφάλαιο: Το λεξιλόγιο της Λογικής – Σύνολα.
Κεφάλαιο 1: Οι πραγματικοί αριθμοί (ιδιότητες πράξεων, διάταξη, απόλυτη τιμή, ρίζες)
Κεφάλαιο 2: Εξισώσεις (Εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού, διώνυμη εξίσωση).
Κεφάλαιο 3: Ανισώσεις (Ανισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού, ανισώσεις γινόμενο, ανισώσεις πηλίκο).
Κεφάλαιο 4: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων (Η έννοια της συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης, μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης, άρτιες και περιττές συναρτήσεις).
Κεφάλαιο 5: Μελέτη των βασικών συναρτήσεων f(x)=αx2, g(x)=α/x και h(x)=αx2+βx+γ, (α διάφορο του 0)
Κεφάλαιο 6: Συστήματα (γραμμικά 2×2, 3×3 και μη γραμμικά).
Κεφάλαιο 7: Τριγωνομετρία (τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας, τριγωνομετρικές ταυτότητες και αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο)

Στο τέλος του βιβλίου γίνεται μια επανάληψη με όλη τη θεωρία σε ερωτήσεις και κατάλληλα επιλεγμένες επαναληπτικές ασκήσεις.

To βιβλίο συνοδεύεται από CD, το οποίο περιέχει:
– Απαντήσεις ή υποδείξεις για όλες τις ερωτήσεις και ασκήσεις του παρόντος βιβλίου.
– Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.


Περιεχόμενα

Εισαγωγικό Κεφάλαιο
Ε1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής
Ε2. Σύνολα
Κεφάλαιο 1: Οι Πραγματικοί Αριθμοί
1.1. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους
1.2. Διάταξη πραγματικών αριθμών
1.3. Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού
1.4. Ρίζες πραγματικών αριθμών
Ερωτήσεις κατανόησης 1ου κεφαλαίου
Γενικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου
Διαγώνισμα 1ου κεφαλαίου
Κεφάλαιο 2: Εξισώσεις
2.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
2.2. Η εξίσωση xν = α
2.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
Ερωτήσεις κατανόησης 2ου κεφαλαίου
Γενικές ασκήσεις 2ου κεφαλαίου
Διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου
Κεφάλαιο 3: Ανισώσεις
3.1. Ανισώσεις 1ου βαθμού
3.2. Ανισώσεις 2ου βαθμού
3.3. Ανισώσεις γινόμενο & ανισώσεις πηλίκο
Ερωτήσεις κατανόησης 3ου κεφαλαίου
Γενικές ασκήσεις 3ου κεφαλαίου
Διαγώνισμα 3ου κεφαλαίου
Κεφάλαιο 4: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων
4.1. Η έννοια της συνάρτησης
4.2. Γραφική παράσταση συνάρτησης
4.3. Η Συνάρτηση f (x) = αx+β
4.4. Κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση καμπύλης
4.5. Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες συνάρτησης
Ερωτήσεις κατανόησης 4ου κεφαλαίου
Γενικές ασκήσεις 4ου κεφαλαίου
Διαγώνισμα 4ου κεφαλαίου
Κεφάλαιο 5: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων
5.1. Μελέτη της συνάρτησης: f(x) = αx2
5.2. Μελέτη της συνάρτησης: f(x) = α/x
5.3. Μελέτη της συνάρτησης: f(x) = αx2+βx+γ
Ερωτήσεις κατανόησης 5ου κεφαλαίου
Γενικές ασκήσεις 5ου κεφαλαίου
Διαγώνισμα 5ου κεφαλαίου
Κεφάλαιο 6: Συστήματα
6.1. Γραμμικά συστήματα
6.2. Μη γραμμικά συστήματα
Ερωτήσεις κατανόησης 6ου κεφαλαίου
Γενικές ασκήσεις 6ου κεφαλαίου
Διαγώνισμα 6ου κεφαλαίου
Κεφάλαιο 7: Τριγωνομετρία
7.1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
7.2. Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες
7.3. Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο
Ερωτήσεις κατανόησης 7ου κεφαλαίου
Γενικές ασκήσεις 7ου κεφαλαίου
Διαγώνισμα 7ου κεφαλαίου
Επανάληψη
Ερωτήσεις θεωρίας
Ασκήσεις επανάληψης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

    * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.