Χημεία περιβάλλοντος

13,97

N-id: 0422 Κατηγορίες: , Σελίδες: 232 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1997 ISBN: 960-431-260-X Κωδικός Ευδόξου: 11410 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Είναι γνωστό ότι η βιομηχανική ανάπτυξη δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια βαθιά αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Σκοποί και επιδιώξεις, όπως η αύξηση των γνώσεων, η υπερνίκηση των δυσχερειών που εμποδίζουν την ανάπτυξη δημιουργικών δυνάμεων και κυρίως ο περιορισμός της εξάρτησης του ανθρώπου από τη φύση επιτεύχθηκαν με την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και άρχισαν να ολοκληρώνονται με την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η επιτυχία όμως της βιομηχανικής ανάπτυξης άρχισε σιγά-σιγά να συνοδεύεται και από πολλά φαινόμενα τα οποία δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα με αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και γενικά στους ζώντες οργανισμούς.
Η αντιμετώπιση και η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συνετέλεσε στην ανάπτυξη νέων επιστημονικών κλάδων ανάμεσα στους οποίους ιδιαίτερη θέση κατέχει η Χημεία Περιβάλλοντος.
Ο κλάδος αυτός της Χημείας έχει αναπτυχθεί σημαντικά και σήμερα χωρίζεται σε διάφορους μικρότερους κλάδους, μερικοί από τους οποίους συνδέονται άμεσα και με άλλους επιστημονικούς κλάδους. Έτσι σήμερα έχουμε εκτός από τη Χημεία Περιβάλλοντος, τον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος, την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος, τη Χημεία της Ατμόσφαιρας, τη Χημεία των Οικοσυστημάτων κ.ά.
Το βιβλίο αυτό κύριο σκοπό του έχει να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος, Χημεία του Περιβάλλοντος. Απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές τμημάτων Χημείας, και προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις σ’ αυτούς που ασχολούνται και με τα επίκαιρα θέματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Ατμόσφαιρα
3. Ρύπανση της ατμόσφαιρας
4. Διασπορά αερίων ρύπων
5. Καπνομίχλες
6. Όξινη βροχή
7. Υδρόσφαιρα
8. Χημεία Φυσικών νερών
9. Ρύπανση των νερών
10. Έδαφος
11. Βαρέα μέταλλα – τοξικά στοιχεία
12. Οργανικές ενώσεις
13. Αστικά λύματα – Υγρά απόβλητα
14. Αστικά απορρίμματα – Βιομηχανικά στερεά απόβλητα
15. Ραδιενέργεια
Παράρτημα – Βιβλιογραφία – Ευρετήριο