Βελτίωση της ποιότητας κατεργασίας ψηφιακά καθοδηγούμενης πολυαξονικής κάμψης σωλήνων

Διδακτορική Διατριβή AΠΘ, Tμήμα Mηχανολόγων Mηχανικών, Eργαστήριο Eργαλειομηχανών Διαμορφωτικής Mηχανολογίας

N-id: 0863 Κατηγορία: Σελίδες: 192 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-782-2 Εκδόσεις: AΠΘ, Tμήμα Mηχανολόγων Mηχανικών, Eργαστήριο Eργαλειομηχανών Διαμορφωτικής Mηχαν

Πρόλογος
Η εκπόνηση της παρούσας διατριβής έγινε στα πλαίσια της εργασίας μου ως Επιστημονικού Συνεργάτη στο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Κλείνοντας αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για την ζωή μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε εκείνους που με βοήθησαν και με στήριξαν σε όλη τη διάρκεια αυτού του εγχειρήματος. Κατά αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα Καθηγητή Κωνσταντίνο – Διονύσιο Μπουζάκη για την πολύτιμη βοήθειά του καθ’ όλη την διάρκεια της επίβλεψης με την καθοδήγησή του. Χωρίς την βοήθειά του και τις γνώσεις του πραγματικά θα ήταν αδύνατο να συνεχίσω τις προσπάθειές μου για την περάτωση αυτής της διατριβής. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεβαστή Μήτση και τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Ευσταθίου, που όποτε χρειάστηκα τη βοήθειά τους μου την έδωσαν.
Σημαντική βοήθεια, αλλά και συμπαράσταση είχα από όλους τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας και από τους φοιτητές που επέβλεψα την διπλωματική τους εργασία, που τόσο μου συμπαραστάθηκαν σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μηχανικούς Τ. Μπιτζιώνη και Μ. Εμμανουηλίδη της Εταιρείας Τρομέας.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λέκτορα και θείο μου Γκαμπριέλ Μανσούρ, που τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη ήταν κάτι σαν πνευματικός πατέρας μου, τους φίλους μου, που μου συμπαραστάθηκαν στις ατελείωτες αγωνίες μου, τους γονείς μου και τον αδελφό μου Αντρέα, που τόσα έχουν κάνει για μένα.

Περιέχει:

 1. Εισαγωγή
 2. Στάθμη γνώσεων
  1. Γενικά
  2. Κλασική θεωρία της κάμψης
  3. Μαθηματική θεωρία της πλαστικής κάμψης
  4. Διαδικασία της κάμψης
  5. Ειδική περιγραφή της ψηφιακά καθοδηγούμενης κάμψης
  6. Προβλήματα και τρόποι επίλυσης
  7. Ιστορική αναδρομή
 3. Σκοπός της εργασίας
 4. Προσομοίωση της κάμψης με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων
  1. Γενικά
  2. Aμεσος και έμμεσος αλγόριθμος επίλυσης της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων
  3. Επιλογή του αλγόριθμου επίλυσης των Πεπερασμένων Στοιχείων
  4. Προσομοίωση της κάμψης με σταθερή ακτίνα καμπυλότητας του καθοδηγητικού τροχίσκου με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων
  5. Προσομοίωση της κάμψης με μεταβλητή ακτίνα καμπυλότητας του καθοδηγητικού τροχίσκου με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων
 5. Αποτελέσματα της προσομοίωσης της κάμψης και σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων
  1. Αποτελέσματα της προσομοίωσης της κάμψης
  2. Κατασκευή και ρύθμιση μετροτεχνικών διατάξεων και διεξαγωγή πειραμάτων για τον υπολογισμό της ελαστικής επαναφοράς και της καμπτικής ροπής
  3. Σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων
 6. Ανάπτυξη και έλεγχος τελικού τεχνολογικού επεξεργαστή
  1. Ανάπτυξη τελικού τεχνολογικού επεξεργαστή
  2. Έλεγχος τελικού τεχνολογικού επεξεργαστή
 7. Συμπεράσματα
  Εκτενής Περίληψη στα Αγγλικά