Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 5: Παρεύξεινος Ελληνισμός

5,68

N-id: 1193 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 96 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-456-033-6 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Ι. Oργάνωση της ύλης
Κεφάλαιο 5. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ό αιώνα
Ε. H παρουσία του Παρευξείνιου Ελληνισμού στη σύγχρονη εποχή
Χρονολογικός πίνακας

ΙI. Ερωτήσεις κλειστού τύπου

 1. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 2. Ερωτήσεις αντιστοίχησης
 3. Ερωτήσεις διαζευκτικού τύπου
 4. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΙII. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

 1. Eρωτήσεις αξιολόγησης ιστορικών πηγών

ΙV. Απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου

 1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 2. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αντιστοίχησης
 3. Απαντήσεις στις ερωτήσεις διαζευκτικού τύπου
 4. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

V. Απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου

 1. Μεθοδολογία ανάλυσης παραθεμάτων
 2. Απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης πηγών