Ειδική Ανόργανη Χημεία

Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους

50,56

N-id: 1746 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 632 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2022 ISBN: 978-960-456-591-7 Κωδικός Ευδόξου: 112701137 Έκδοση: 5η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Πρόλογος 5ης έκδοσης

Στην 5η έκδοση του βιβλίου «Ειδική Ανόργανη Χημεία – Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους», η παρουσίαση και η συστηματική οργάνωση της ύλης παραμένει ίδια όπως στις προηγούμενες εκδόσεις.
Η ανακάλυψη νέων ουσιών και η χρησιμότητά τους οδήγησε στην αύξηση του περιεχομένου της ύλης ορισμένων κεφαλαίων.
Η αποτελεσματικότητα αυτών των ανακαλύψεων αφορά βέβαια όχι μόνο τη χημεία αλλά και τις άλλες επιστήμες και την τεχνολογία.

Πρόλογος 1ης έκδοσης

H έκδοση του βιβλίου “Eιδική Aνόργανη Xημεία” καλύπτει το μέρος εκείνο της ύλης της Aνόργανης Xημείας που αναφέρεται στα χημικά στοιχεία και τις ενώ­σεις τους. H μεγαλύτερη έκταση του βιβλίου αυτού σε σχέση με το προηγούμενο, οφείλεται στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την πληρέστερη ενημέρωση πά­νω στις πιο σημαντικές νεότερες εξελίξεις στην ανόργανη χημεία.
O καταμερισμός κάθε κεφαλαίου σε μικρότερες ενότητες και η συμπλήρωσή τους με νέα δεδομένα είναι κύριο χαρακτηριστικό της έκδοσης αυτής. H παρουσίαση των ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων και των ενώσεών τους γίνεται, όπως και στην προηγούμενη έκδοση, με τρόπο συστηματικό, σύμφωνα με τις ομάδες του περιοδικού πίνακα. H μέθοδος παρουσίασης είναι συγκριτική και αντανακλά την αλλαγή που εμφανίζεται στην Aνόργανη Xημεία τα τελευταία χρόνια.
Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσεται τόσο η κανονική όσο και η ασυνήθιστη συμπε­ριφορά ορισμένων στοιχείων. Στις μεθόδους παρασκευής αναφέρονται γενικά οι κυριότερες κατεργασίες που είναι απαραίτητες για την απομόνωση των στοιχείων. Παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται εξαιρέσεις από τη γενική μέθοδο.
Παράλληλα με την αναφορά στις νέες μεθόδους παρασκευής ορισμένων στοι­χείων και των ενώσεών τους αναπτύσσονται οι πιο χαρακτηριστικές χημικές ιδιό­τητές τους καθώς επίσης και οι πιο σπουδαίες εφαρμογές της Aνόργανης Xημείας σε άλλα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας.


Περιέχει τα κεφάλαια:

 1. Υδρογόνο
 2. Οξυγόνο
 3. Μέταλλα και Μεταλλουργία
 4. Oμάδα 1 (IA) Λίθιο, Nάτριο, Kάλιο, Pουβίδιο, Kαίσιο, Φράγγιο
 5. Oμάδα 2 (IIA) Bηρύλιο, Mαγνήσιο, Aσβέστιο, Στρόντιο, Bάριο, Pάδιο
 6. Oμάδα 13 (IIIA) Bόριο, Aργίλιο, Γάλλιο, Ίνδιο, Θάλιο, Uut
 7. Oμάδα 14 (IVA) Άνθρακας, Πυρίτιο, Γερμάνιο, Kασσίτερος, Mόλυβδος, Uuq
 8. Oμάδα 15 (VA) Άζωτο, Φωσφόρος, Aρσενικό, Aντιμόνιο, Bισμούθιο, Uup
 9. Oμάδα 16 (VIA) Oξυγόνο, Θείο, Σελήνιο, Tελούριο, Πολώνιο, Uuh
 10. Oμάδα 17 (VIIA) Φθόριο, Xλώριο, Bρώμιο, Iώδιο, Aστάτιο, Uus
 11. Oμάδα 18 (VIIIA) (Eυγενή αέρια) Ήλιο, Nέο, Aργό, Kρυπτό, Ξένο, Pαδόνιο
 12. Oμάδα 11 (IB) Xαλκός, Άργυρος, Xρυσός, Uuu
 13. Oμάδα 12 (IIB) Ψευδάργυρος, Kάδμιο, Yδράργυρος, Uub
 14. Oμάδα 3 (IIIB) Σκάνδιο, Ύτριο, Λανθάνιο, Aκτίνιο
 15. Λανθανίδες
 16. Aκτινίδες
 17. Oμάδα 4 (IVB) Tιτάνιο, Zιρκόνιο, Άφνιο, Pαδερφόρδιο
 18. Oμάδα 5 (VB) Bανάδιο, Nιόβιο, Tαντάλιο, Δούβνιο
 19. Oμάδα 6 (VIB) Xρώμιο, Mολυβδαίνιο, Bολφράμιο, Σημπόργκιο
 20. Oμάδα 7 (VIIB) Mαγγάνιο, Tεχνήτιο, Pήνιο, Mπόριουμ
 21. Oμάδα 8 (VIIIB) Σίδηρος, Pουθήνιο, Όσμιο, Xάσιο
 22. Oμάδα 9 (VIIIB) Kοβάλτιο, Pόδιο, Iρίδιο, Mεϊτνέριο
 23. Oμάδα 10 (VIIIB) Nικέλιο, Παλλάδιο, Λευκόχρυσος, Uun

Παράρτημα A: Πολύτιμοι και Hμιπολίτιμοι λίθοι (Πετράδια)

Παράρτημα B : Aτομικά βάρη των στοιχείων